PSSM - arvelig muskelsykdom hos hest - hva er det?

Hva er PSSM, hvilke symptomer skal vi være oppmerksomme på, og finnes det noen behandling?

av
Rebecca Ballestad-Mender
Hva er PSSM? Veterinær Ellen Margrethe Giving forklarer. (Foto: Eberhard Grossgasteiger/Pexels.com)

Tekst: Veterinær Ellen Margrethe Giving/Mette Sattrup

Hestesport stilte disse spørsmålene til veterinær Ellen Margrethe Giving. Hun er spesialist i hestesykdommer og har Certificate fra Royal College of Veterinary Surgeons i ortopedisk kirurgi på hest.

Forholdsvis ny diagnose

PSSM, Polysaccharide storage myopathy, er en vitenskapelig bevist medisinsk sykdom på linje med andre sykdommer. Den rammer hestens muskulatur, og kan blant annet føre til krysslammelse liknende symptomer. Diagnosen deles inn i to hovedtyper, type 1 og type 2. Sykdommen har eksistert i ca. 10-15 år, men har blitt mer fokusert på etter hvert som man har kommet videre med forskningen på muskellidelser hos hest.

Jeg opplever at man legger mer og mer merke til lavgradige smerter hos hest, fordi eierne er veldig flinke til å følge med på om hesten har det fint eller ikke, og terskelen for å kontakte veterinær har blitt lavere.

Veterinær Ellen Margrethe Giving
PSSM er en sykdom som rammer hestens muskulatur og kan blant annet føre til krysslammelse. (Illustrasjonsfoto: Jazlyn Oliver/Pexels.com)

PSSM type 1

Type 1 er en gendefekt som fører til endret 3D-struktur på glykogenet. Glukose, det vil si sukker, energi, må lagres et eller annet sted, og det lagres i muskler og i lever som glykogen. Har du en genfeil på det enzymet som lager glykogen, får du problemer med lagringen. Da kan hestene vise alt fra lavgradig prestasjonssvikt, til klassisk krysslammelse hvor de blir liggende fast i boksen eller ikke greier å bevege seg. Dette er litt avhengig av om de har to gener, homozygot, eller ett gen, heterozygot, som disponerer for det.

PSSM type 1 var primært en sykdom hos quarter-hesten, men etter hvert som man begynte å forske på det er denne varianten funnet hos stort sett alle typer hester, bortsett fra renrasede veddeløpshester og arabere. Alle hester som nå blir kategorisert som PSSM type 1- hester, har denne genfeilen. Ved mistanke om PSSM type 1, blir hesten gentestet ved hårprøve eller blodprøve. Dette er en enkel, standardisert testmetode som har gjennomgått mye forskning, en god og sikker test.

PSSM type 2 diagnostiseres ved biopsi eller eventuelt gentest.

PSSM Type 1 er en gendefekt som fører til endret 3D-struktur på glykogenet. (Foto: NRYF)

PSSM type 2

Den litt mer «utsvevende» formen er PSSM type 2, og er troligvis en samlediagnose av ulike genfeil som fører til muskelsykdommer. De har ikke nødvendigvis feil ved glykogenet i muskulaturen, men man finner mikroskopiske forandringer på muskulaturen som tilsier at det er en sykdom der. Det er mange forskjellige avvik, så det er antakelig flere sykdommer i den gruppen, og ulike genforskjeller som forårsaker det. Det finnes også her gentester, men de er foreløpig ikke helt standardisert og anerkjent. Jeg tar gentester for dem, men sender til laboratorium som jeg ikke pleier å bruke. Hovedmuligheten for å stille diagnose er muskelbiopsi. PSSM type 2 forekommer hos alle raser, også hos arabere og fullblods.

Hovedmuligheten for å stille diagnose er muskelbiopsi. PSSM type 2 forekommer hos alle raser, også hos arabere og fullblods. (Illustrasjonsfoto: Chokniti Khongchum/Pexels.com)

Symptomer

Symptomer på PSSM varierer veldig over et stort spekter, avhengig av genetikk, trening og fôring. En hest som har mutasjon på begge sider, homozygote, får mange flere symptomer enn de som bare har mutasjon på en side. Symptomene kan være alt fra lavgradig prestasjonssvikt, at hesten blir sur når du kommer med sal og treningsutstyr og viser ubehag generelt, står og tripper på boksen eller er nedstemt, til krysslammelsessymptomer hvor hesten blir ekstremt stiv og ikke orker å gå ut av boksen. Symptomer hvor man ikke kan sette fingeren på noe klart symptom, bare føler at hesten ikke presterer som den skal.

Jeg opplever at man legger mer og mer merke til lavgradige smerter hos hest, fordi eierne er veldig flinke til å følge med på om hesten har det fint eller ikke, og terskelen for å kontakte veterinær har blitt lavere.

PSSM er ikke spesielt utbredt diagnose foreløpig, men antakelig er den en underdiagnostisert lidelse. Det er en diagnose som er under utvikling, og som får flere og flere undergrupper ettersom veterinærene får bedre diagnostiske verktøy og flere hester blir undersøkt med mistanke om PSSM.

Symptomer på PSSM varierer veldig - det kan være lavgradig prestasjonssvikt, sur hest når du kommer med salen eller en hest som viser ubehag generelt - og det kan være en hest som blir ekstremt stiv og ikke orker gå ut av boksen. (Foto: NRYF)

Behandling PSSM1 og PSSM2

Ved behandling av hest med PSSM type 1 har man fokus på fôring og trening, hold og rutiner. Når det kommer til fôring kan man måtte redusere tilgangen til grønt gress, fordi det er mye sukker i det. Primært reduseres alle løselige karbohydrater, sukker, i fôret, mens man øker fettmengden for å opprettholde kaloriene. Det vil si høye grovfôrmengder med lite sukker, og mye fett i rasjonene, samt eventuelt muskelstabiliserende tilskudd som vitamin E og selen. Hvis man skal gi kraftfor, skal hesten ha under 10 prosent stivelse i totaldietten.

Det kan ta lang tid før man merker at hesten blir bedre, opptil tre måneder, selv på riktig diett.

I forhold til trening er det avgjørende å holde hesten jevnt i gang. Den skal ikke ha «hviledager», og må unngå stress. Sørg for at hesten har god tilgang til utegang, og unngå rask endring av rutiner. Det er viktig med gradvis tilvenning til alt.

Behandling av hest med PSSM type 2 handler også om diett og trening. Treningstipsene er nok de samme som for type 1, men dietten er avhengig av hva man finner på prøvene.

Ved behandling av hest med PSSM type 1 har man fokus på fôring og trening, hold og rutiner. Når det kommer til fôring kan man måtte redusere tilgangen til grønt gress, fordi det er mye sukker i det. (Foto: Jose Almeida/Pexels.com)

Arvelig

PSSM er en arvelig sykdom. Men i forhold til avl, er det vanskelig å si noe. Antakelig har forekomsten av PSSM en sammenheng med prestasjon, hvor gode hester er avlet videre på. Sykdommen er knyttet opp til en gendefekt, men trenger ikke nødvendigvis å gi symptomer. Det er sjelden man gentester for sykdom som ikke gir symptomer.

PSSM er en arvelig sykdom.


Sykdommen er knyttet opp til en gendefekt, men trenger ikke nødvendigvis å gi symptomer. (Foto: NRYF)

Framtidsutsikter

En hest med PSSM i svak grad kan fungere supert i konkurranse ved riktig kosthold og trening. Det er ikke gitt at sykdommen blir verre med alder, men symptomer på PSSM opptrer i veldig ulik alder. Hesten kan ha fungert en tid som voksen, så dukker symptomene opp. Årsaken til dette kan være stress, endrede treningsrutiner eller endret fôring.

Samtidig må man sørge for at hesten ellers er frisk, ikke har vondt av andre årsaker. Smerte utløser stress, og stress kan utløse PSSM.

Veterinær Ellen Margrethe Giving forteller om PSSM. (Foto: Privat)

Relaterte artikler