Oppfordrer trenere til å løse trenerlisens nå

Har du en trenerrolle innen ryttersporten, så er oppfordringen å løse trenerlisens. – Trenerlisensen er en viktig og etterspurt brikke i det å trygge sporten vår. Derfor er oppfordringen klar; løs lisensen og gjør det nå, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. Og gjør du det innen 31. juli, er du med i trekningen av hotellopphold og billetter til Agria Oslo Horse Show i oktober.

Trener / Ridetrener / Trenerlisens / hest / Norges Rytterforbund
Har du en trenerrolle i sporten? Løs NRYFs trenerlisens! (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

NRYFs trenerlisens ble innført med virkning fra 2023 og omfatter alle som har en trenerrolle i sporten, både autoriserte trenere og trenere uten formell kompetanse.

Vinn hotellweekend for to under AOHS

Antall løste lisenser så langt i år er imidlertid skuffende lavt. Av den grunn setter NRYF nå i gang en kampanje som toppes av en premie: De som har løst trenerlisens innen 31. juli er med i trekningen av to premier bestående av hotellweekend under Agria Oslo Horse Show for inntil to personer, inkludert billetter og hotell (reise dekkes av den enkelte.)

I flere sammenhenger de senere årene har det blitt uttrykt at det er nødvendig med en kulturendring i sporten. Gjennom trenerlisensordningen legger vi grunnlaget for å få til dette.


Et bevis på at man tar ansvar

-Det er naturlig at det tar tid før noe nytt blir en fast rutine, men vi ser at det er altfor få som løser trenerlisensen. Det kan nok kanskje være litt vanskelig for den enkelte å se hensikten med denne ordningen, men hver og en må se sin rolle i et større perspektiv.

I flere sammenhenger de senere årene har det blitt uttrykt at det er nødvendig med en kulturendring i sporten. Gjennom trenerlisensordningen legger vi grunnlaget for å få til dette.

Med denne ordningen synliggjør vi trenerne, vi gir bedre muligheter for kompetanseheving, trenerne får en trygghet for sin virksomhet gjennom ansvarsforsikringen og vi knytter trenerne tettere til den organiserte idretten, sier generalsekretæren.

Vil du løse NRYFs trenerlisens?

Det må bli en selvfølge at trenerne har løst lisens

– Trenerlisensen er rett og slett en viktig og etterspurt brikke i det å trygge sporten vår, både når det gjelder menneskevelferd og hestevelferd.

Dette må miljøet følge opp for at vi skal gå i riktig retning. Derfor oppfordrer vi trenerne til å løse lisens, og vi oppfordrer elever, foreldre og klubber til å etterspørre denne.

Det må bli en selvfølge at trenerne har løst lisens, en forutsetning for å trene for dem – det må bli normalen. Det skal være et pluss å ha løst lisensen, den er et bevis på at man tar ansvar for både sin elev og for sporten.

- Akkurat denne må vi orke!

Hverdagen er hektisk for de fleste, sporten går stadig i full galopp og det er mye å holde styr på. Trenerlisensen kan absolutt føles som enda en ting. - Alle kan nok føle at det er mye iblant og at man ikke orker enda en ting. Men akkurat NRYFs trenerlisens må vi orke! For å bidra til at trenerlisensen skal bli en rutine og ikke noe ekstra, så vil vi i sommer ha en kampanje med fokus på trenerlisensen. sier Beate. – Vi håper at dette fører til at flere løser lisensen og at NRYFs trenerlisens blir et begrep som fester seg - og vi gleder oss til å ønske de som trekkes som vinnere av billetter og hotell varmt velkommen til Agria Oslo Horse Show i oktober!

NRYFs trenerlisens ...

  • innebærer at treneren har tatt Norges idrettsforbunds e-kurs Trenerattesten, et kurs som er obligatorisk for alle i norsk idrett.
  • innebærer at man kan fremvise politiattest og at man er medlem i en klubb.
  • inkluderer en ansvarsforsikring med ramme opp til 10 millioner kroner.
  • omfatter både autoriserte trenere og trenere som ikke har formell kompetanse.
  • koster 450 kr per år. Dette er selvkost, det vil si at summen dekker omkostningene NRYF har ved driften av ordningen samt premien for ansvarsforsikringen.
  • stiller ikke krav om hestefaglig kompetanse. Det skyldes at det per i dag er utfordrende å sette kompetansekrav på en hensiktsmessig måte.
  • nryfstevne.no gis det oversikt over alle trenere som har løst trenerlisens.
  • Ordningen er frivillig, men forbundsstyret har vedtatt at samtlige klubbtrenere skal ha trenerlisens.

Relaterte artikler