Økt kunnskap for redusert smitte – kampanje mot kverke

I dag begynner en kampanje i flere land med den hensikt om å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om en smittsom sykdom blant hestene våre – kverke. Vi støtter opp om dette, og på våre flater vil du denne uken se denne kampanjen på flere måter.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten. (Foto: Redwings Horse Sanctuary)

Det er flere smittsomme sykdommer innen hesteverdenen, og sporten har kjent på flere ulike sykdomsutbrudd de siste årene. Smittevern og gode rutiner er like viktig i forhold til samtlige smittsomme sykdommer.

Fokus på kverke

Grunnet den internasjonale kampanjen om kverke som vil gå fra 1.-7.. mai, vil vi særskilt fokusere på denne sykdommen.

Den første «Strangles Awareness Week» ble arrangert i Storbritannia i 2020, på initiativ av den britiske hestevelferdsorganisasjonen Redwings Horse Sanctuary. Etter hvert har kampanjen vokst til å inkludere flere land og mange organisasjoner. Den internasjonale hashtaggen for kampanjen er #SAW2023, den norske varianten blir #Stoppkverken og #stoppsmitten.

-Kunnskap og bevissthet om smittevern er svært viktig i hestesporten, først og fremst av hensyn til dyrevelferden, men også av hensyn både til sporten og til den delen av sporten som er næring, sier Guri Haarr, Norges Rytterforbunds kontaktveterinær til FEI. – De siste årene har vi sett flere ulike sykdomsutbrudd både internasjonalt og i Norge som har påvirket oss i stor grad. Kverke er også en sykdom som vi stadig ser tilfeller av, og følgene av utbrudd kan både bli omfattende og langvarige.

Smittsomme sykdommer har først og fremst betydning for hestevelferden. Blant de tiltak som gjøres internasjonalt er FEI HorseApp og krav om temperaturmåling av hestene før og under internasjonale stevner. (Foto: NRYF)

En sykdom med flere konsekvenser

Kverke er en akutt og smittsom bakterieinfeksjon i luftveiene hos dyr av hesteslekten. Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom hester og kan overføres via utstyr og mennesker. Kverkebakterien er følsom for penicillin og de fleste hester svarer godt på behandling. Utsiktene til full helbredelse er vanligvis gode, men det forekommer også alvorlige komplikasjoner og dødsfall. Staller, ridesentra og rideskoler kan måtte være stengt i lengre tid på grunn av smitte.

– Det tar lang tid før kverkesmitten har gått igjennom en hel stall. En typisk situasjon er at med en karenstid på 14 dager etter siste friske hest, så ser alt helt fint ut til dag 13 – da står plutselig en hest til med symptomer.

Kverkeutbrudd har mange praktiske følger. Stallen stenges for hester inn og ut, og et ganske omfattende smittevernregime må etterleves i stall ettersom smitte kan skje via gjenstander som har vært i kontakt med den syke hesten.

Kverkesmitte kan bety langvarige restriksjoner i en stall. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Tenk på deg selv – og på andre

-Kverke innebærer at det blir en del man må gjøre, og for eksempel ved en rideskole kan dette bli ganske mye å håndtere, med alle elever som må følge mange og omstendelige rutiner. Men på den annen side er dette med god hygiene, gode smittevernrutiner og det å ta hensyn en viktig lærdom å ta med seg, sier Guri.

Et utbrudd kan også få konsekvenser for driften av en rideskole eller ridesenter. - Hvis man må lukke ned driften, vil elevene måtte stå over ridningen kanskje i en lang periode, og for bedriften kan man få et økonomisk tap som man må håndtere, sier Guri og understreker: - Et smittetilfelle kan få mange konsekvenser, utover det rent dyrehelsemessige. Men alle må bare forholde seg til situasjonen, følge opp om rutinene, være åpne – for å hindre smitte. Vi må tenke både på oss selv og på andre. Ved kverke er det ganske tydelige symptomer, man bør skjønne det ganske fort. Kontakt veterinær og hold deg hjemme – ikke spre det videre!

Se mer om Strangles Awareness Week her

Relaterte artikler