Fag og fakta

Nå kommer NRYFs hestevelferdsråd

I oktober vedtok forbundsstyret i Norges Rytterforbund å nedsette et eget hestevelferdsråd. Nå er mandatet vedtatt, og på nyåret skal medlemmene utnevnes. - Hestevelferd har alltid vært en sentral oppgave for Norges Rytterforbund, men dette arbeidet skal både styrkes og synliggjøres. Vi ser frem til at vi får dette rådet med oss som en viktig instans for å utvikle og trygge sporten for fremtiden, sier president i NRYF, Tore Sannum.

hest / Norges Rytterforbund
Forbundsstyret i NRYF vedtok i oktober å nedsette et eget hestevelferdsråd. Nå er mandatet klart - på nyåret oppnevnes medlemmene. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Opprettelsen av et eget hestevelferdsråd er et direkte resultat av arbeidet med prosjektet «Morgendagens ryttersport». Prosjektet ble satt i gang i slutten av 2021. Et utvalg som jobbet sammen med både interne og eksterne aktører (klubber, ryttere, trenere, forskere og andre fagpersoner) utarbeidet et dokument som ble grunnlaget for den største åpne undersøkelsen i regi av Norges Rytterforbund noensinne. Innspill fra denne undersøkelsen er blant annet tatt inn i Rytterpolitisk dokument 2024-2027.

Etikk, kunnskap, refleksjon og forståelse

De nordiske forbundene ser behov for et enda tettere samarbeid om ivaretagelse av hestevelferden. På et samarbeidsmøte i juni og under forbundsstyremøtet i oktober redegjorde Svenska Ridsportförbundet for hvordan de organiserer sitt arbeid med hestevelferd. Forbundsstyret i NRYF var samstemte om å se til Sverige, og på bakgrunn av det vedtok de å etablere et hestevelferdsråd.

Mandatet til Norges Rytterforbunds hestevelferdsråd ble vedtatt under forbundsstyrets møte i desember. Her slås det fast at NRYFs hestevelferdsråd skal være et uavhengig rådgivende organ utfra en etisk forsvarlig tilnærming til hesten, basert på kunnskap og forskning, refleksjon og forståelse. Rådet skal styrke og utvikle NRYFs innsats for hestevelferd og bidra til å styrke aksepten for ryttersporten.

World Organization for Animal Health (WOAH) har definert hovedområder for god velferd: fôring/ernæring, fysisk miljø, adferd, fysisk og mental helse. Dette skal ligge til grunn for hestevelferdsrådets arbeid med utdanning, trening, bruk og konkurranse med hest, herunder bruk av utstyr.

Rådet skal bestå av personer med tverrfaglig kompetanse og skal inkludere veterinær, etolog, trener, ridelærer, konkurranserytter og representant fra en uavhengig dyrevelferdsorganisasjon eller -gruppe. Styret i Norges Rytterforbund oppnevner leder og medlemmer etter innstilling fra generalsekretæren.

hest / Norges Rytterforbund
at NRYFs hestevelferdsråd skal være et uavhengig rådgivende organ utfra en etisk forsvarlig tilnærming til hesten, basert på kunnskap og forskning, refleksjon og forståelse. (Foto: NRYF)

En stor og viktig oppgave

- Hestevelferdsrådet skal være rådgivende organ for hele organisasjonen, administrasjonen, utvalg og komiteer og andre grupper under NRYF. Det skal også være høringsinstans i saker som gjelder hestevelferd og dyrevern, sier Tore Sannum.

Det er en stor og viktig oppgave rådet får.

- Rådet skal jobbe proaktivt med etikkspørsmål knyttet til hestevelferd og dyrevern. Gjennom å utvikle standarder vil rådet også jobbe for kontinuerlig kvalitetssikret hestehold, både når det gjelder konkurranse- og rideskolevirksomhet. Ytterligere et ansvarsområde vil være å delta på møter, konferanser og seminarer, sier presidenten.

- Hestevelferd har alltid vært en sentral oppgave for Norges Rytterforbund, men dette arbeidet skal både styrkes og synliggjøres. Vi ser frem til at vi får dette rådet med oss som en viktig instans for å utvikle og trygge sporten for fremtiden, sier Tore Sannum.

Tore Sannum / Norges Rytterforbund
-Vi ser frem til at vi får dette rådet med oss som en viktig instans for å utvikle og trygge sporten for fremtiden, sier president i NRYF, Tore Sannum. (Arkivfoto: NRYF)

Utvikler digital kunnskapsplattform og eget utdanningsprogram

Forbundsstyret har også vedtatt å etablere en digital plattform for hestevelferd samt utvikle et utdanningsprogram som primært skal formidles til klubber og medlemmer om hold, stell, trening og konkurranser basert på WOAHs fem områder. Arbeidet med begge disse tiltakene er igangsatt.

Hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Relaterte artikler