Kunnskap, myter og fakta om kverke

Britiske Redwings Horse Sanctuary sammen med universitetet i Liverpool gjennomførte i 2020 en stor undersøkelse blant britiske hesteeiere om kverke. Først og fremst viste undersøkelsen en interesse og villighet blant hesteeierne om å øke biosikkerheten, den viste at grunnkunnskapen var ganske god – men den viste også at det eksisterer en del myter og misoppfatninger.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Mer enn 2000 hesteeiere fullførte hele den britiske undersøkelsen. Blant de som svarte på undersøkelsen, var det et stort flertall som var klar over klassiske symptomer på kverke, 92,5 % krysset av for feber, 96 % krysset av for neseutflod. Hele 43 % av de som svarte hadde personlig erfaring med sykdommen.

Dette bommet hesteeierne på

Undersøkelsen viste også at det eksisterer noen myter og feiloppfatninger. På en liste der man skulle krysse av for sant/usant, ble det klart at over en tredjedel (36 %) trodde at kverke var en sykdom som smittet via luft slik som influensa gjør. En slik feiloppfatning kan ha betydning for hvordan man oppfatter at man har en god sjanse til å forhindre sykdommen – kverke smitter via direkte kontakt med smittet dyr eller indirekte via hender, tøy, redskap og støvler som har vært i kontakt med smittet hest.

De som ikke hadde personlig erfaring med sykdommen, oppga også en pessimistisk holdning – mange oppfattet sykdommen som livstruende og som noe som var vanskelig å behandle. De som hadde erfaring med sykdommen, var mer pragmatiske og positive i forhold til mulighet for å forhindre smitte og å håndtere tilfeller.

Et svar som bekymret var at 16,6 % oppga som en av hovedgrunnene til at de ikke gjorde mer for å forhindre sykdommen var at de mente det ikke var mulig å forhindre den – den er bare «noe som skjer».

Våre holdninger og oppfatninger er viktige

Andie Vilela fra Redwings understreker at det er ikke bare kverke man må forhindre, men også holdningene og oppfatningene rundt sykdommen som forhindrer eller undergraver motivasjonen hos hesteeiere til å agere.

I Storbritannia er bekjempningen av sykdommen grunnet på frivillighet, i motsetning til i Norge og Sverige der kverke er en meldepliktig sykdom der det pålegges flere restriksjoner ved smitte og påvist sykdom.

Fakta om kverke

Relaterte artikler