Kontakt ditt lokale Mattilsyn ved spørsmål om salmonellasmitte

Dersom du har spørsmål knyttet til tilfellet med påvist salmonellasmitte i Agder eller har hatt kontakt med båndlagte besetninger, er Mattilsynets oppfordring å ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn-kontor.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / øye / Norges Rytterforbund
Mattilsynet oppfordrer til å ta kontakt med det lokale Mattilsynet dersom man har vært i direkte kontakt med båndlagte staller i forbindelse med salmonelatilfellet i Agder. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Det har blitt påvist salmonellasmitte (S. Typhimurium) ved anlegget til Arendal og Grimstad Rideklubb. Denne stallen og flere staller som det lokale Mattilsynet anser som kontaktbesetning er nå båndlagt. Båndlegging av dyrehold er et føre var-tiltak som skal fryse situasjonen, begrense kontakt mellom dyr og sikre at smitten ikke brer seg. Dette medfører blant annet at flere stevner er avlyst. Et viktig tiltak som Mattilsynet rutinemessig gjennomfører er også smittesporing.

Mattilsynet har opplyst til Norges Rytterforbund at dersom man har vært i kontakt med stallen hos Arendal og Grimstad Rideklubb i perioden fra 1. november, oppfordres man til å kontakte sitt lokale Mattilsyn for råd og veiledning.

Se Mattilsynet om påvist salmonella i Agder her

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Infisert fôr kan være en smittekilde. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré som er det vanligste symptomet. Av og til kan man se alvorligere symptomer, av og til dødsfall, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer.

Diagnose baseres på bakteriologisk dyrking fra egnet prøvemateriale og typing av påviste Salmonella.

Sykdommen blir behandlet med væsketilførsel og diett. Antibiotika benyttes vanligvis ikke ved salmonellainfeksjoner.

Det er ikke lov å vaksinere dyr mot Salmonella i Norge.

Vask hendene

Mennesker kan smittes med Salmonella gjennom direkte kontakt med dyr eller gjennom infisert mat. Man har i de siste år også blitt oppmerksom på at mennesker også kan smitte dyr.

Smitte med Salmonella fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte.

God håndvask har mange lagt til seg som en god rutine gjennom de siste årene - og det er en god vane vi bør opprettholde. (Foto: Pexels/CDC)

Gode smittevernsrutiner er god dyrevelferd

NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr, påpeker at det generelt alltid er viktig å holde fast i gode smittevernsrutiner og ta forholdsregler, som å være nøye med å ikke byttelåne greip og trillebår.
Hun forteller videre at en hest kan være smittebærer av salmonella uten å vise symptomer. - Dette bidrar til å gjøre smittesporingen komplisert.

Dyrlegen fortsetter: - Det er også viktig å ikke spre panikk i en situasjon som denne, men heller ta ansvar og fortsette med de forholdsregler som nå burde være standard for alle. Fokus på å reise ut og være med på ting må vendes mot det å være lojal og ta ansvar i stedet. I utlandet ser man annerledes på salmonellautbrudd enn i Norge, men vi er i en heldig situasjon her i Norge der vi har god kontroll og liten forekomst, både hos mennesker, hest og hos produksjonsdyr forøvrig. Dette er en gunstig situasjon som vi må verne om, det er i alles interesse, og det å holde våre dyr friske er dyrevelferd, uansett om det er produksjonsdyr eller hest.

Du finner gode råd i vår oversikt over gode smittevernsrutiner her

Se mer om salmonella på Mattilsynets sider her

Se mer om salmonella på Veterinærtilsynets sider her

møkke / hest / møkking / smitte / smittevern / Norges Rytterforbund
NRYFs kontaktveterinær til FEI, Guri Haarr, oppfordrer alle generelt til å holde fast i gode smittevernsrutiner og ta forholdsregler, herunder være nøye med å ikke byttelåne greip og trillebår. (Foto: NRYF)

Relaterte artikler