Hvordan kan man vite om en hest har vondt i ryggen?

Hvis en hest har en uspesifikk halthet eller er vanskelig å ri, er ryggproblemer noe mange hesteeiere bekymrer seg på. Før man sier at problemet sitter i ryggen, er det imidlertid viktig at hesten får en grundig undersøkelse. Veterinær Marianne Øverlie ved Bjerke Dyrehospital gir deg tipsene.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: Lukas/Pexels.com

Av veterinær Marianne Øverlie, Bjerke Dyrehospital

Dårlig ridbarhet kan ha flere årsaker. En viktig årsak kan rett og slett ligge hos rytteren – at rytteren gjør feil slik at hesten ikke forstår og ikke klarer å ta imot hjelperne. Dårlig ridbarhet kan også skyldes at hesten har adferdsproblemer – eller det kan skyldes fysiske smerter i ryggen.

Hest og ryggproblemer

Ryggproblemer hos hest kan enten være et primært problem eller sekundært til for eksempel halthet. Det finnes flere ulike tilstander som kan gi primær ryggsmerte, blant annet tettsittende torntapper («kissing spines»), forkalkninger i ledd eller ligamentskader.
Milde haltheter i bakbein kan være vanskelige å oppdage og disse hestene vil ofte få ryggsmerte sekundært. Dette kan tolkes som et ryggproblem, men vil ikke bli bedre over tid uten at haltheten diagnostiseres og behandles. På grunn av det tykke muskellaget over ryggraden kan rygglidelser være vanskelig å diagnostisere nøyaktig.

Tegn på ryggsmerte

Kliniske tegn på ryggsmerte inkluderer atferdsendringer som bukking, at hesten mangler fremdrift, eller at en spranghest vegrer på hinder.
Hesten viser ofte smertefull når man kjenner på ryggen og kan ha redusert bevegelse i ryggen.

Undersøkelse og behandling

Undersøkelse for ryggproblemer inkluderer en klinisk undersøkelse og en halthetsundersøkelse for å verifisere at ryggsmerten ikke skyldes en underliggende halthet. Videre diagnostikk inkluderer røntgen, ultralyd og eventuelt scintigrafi. Scintigrafi innebærer at radioaktivt materiale samler seg i bein med økt aktivitet. Hvis hesten er halt vil man bedøve et område eller et ledd for å se om haltheten forsvinner og man vet da at haltheten stammer fra dette området.
Man kan også lokalbedøve ulike områder i ryggen og longere/ri hesten før eller etter for å se om hesten viser bedring. Problemet med bedøvelser i ryggen er at de ikke er like spesifikke og de fleste hester vil vise noe bedring etter bedøvelse av ryggen. Bedøvelsene kan derfor være vanskelig å tolke og man må noen ganger velge å behandle på mistanke.
Det finnes veldig mange ulike behandlingsmetoder, og dette må tilpasses den enkelte hest avhengig av hva problemet er. Din veterinær vil vurdere hva som er riktig behandling for din hest.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport

Relaterte artikler