Hva skjer egentlig ved trening?

Når vi tenker «bygge opp hesten» tenker vi fort kondisjon. Dårlig kondisjon er jo lett å kjenne igjen. Det oppbygging gjør for hestens benstruktur, merker vi derimot ikke på samme måte – men er like viktig å tenke på i den daglige treningen. For det vi ønsker er jo friske, holdbare hester.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Det viktigste prinsippet for trening er at arbeidet må trappes gradvis opp.

-Det skjer ting i skjelettet ved trening, sier den svenske veterinæren og forskeren Cecilia Lönnell til en lydhør forsamling under NRYFs fagkonferanse i 2017 der temaet for hennes foredrag var trening og holdbarhet.

Et forskningsprosjekt på galopphester illustrerer på en særdeles tydelig måte at skjelettet påvirkes av trening. En gruppe unge galopphester gikk kun i skrittemaskin. Gruppe to fikk gå og deretter løpe i relativt høy hastighet på en tredemølle. – Tverrsnittbilder av hestenes ben i gruppe 1 viste en porøs struktur. Gruppe to var tettere.
Svaret på hennes retoriske spørsmål om hvilken gruppe hester som hadde størst risiko for tretthetsbrudd ga seg selv.

- Den første effekten av høy nok treningsbelastning er at kroppen brytes ned fordi den ikke er vant til belastningen. Men får kroppen hente seg igjen, så vil den overkompensere – det er treningseffekten, sier forskeren.
Effektene ses i hele kroppen. I leddene virker brusken som støtdempere. Med passe belastning stimuleres brusken positiv, det produseres mer leddvæske.
Hestens hjerte og muskler svarer raskt på trening. – Her merker man effekten fort, mens det tar mer tid for bevegelsesapparatet å bygge seg opp. Dette må man tenke over i treningen, sier Cecilia.

Allmenn og spesifikk trening

Gerhard Forsell, en anerkjent svensk hesteveterinær tidlig på 1900-tallet sa følgende for rundt 100 år siden: «Forberedelse til konkurranse kan deles opp i allmenn trening og spesifikk trening. Den allmenne skal bygge opp hesten til høyere nivå fysisk. Den spesifikke skal forberede hesten på hva den skal gjøre på konkurranse. Dessverre forsømmes ofte den allmenne treningen.»

Innen idrett generelt handler det om fysisk trening og teknikktrening. – Man løper ut og man trener i treningsstudio. Så trener man på det spesifikke for sin idrett. Men den spesifikke treningen er ikke oppbyggende. I ridning kan man si at det er en glidende overgang, for det er noen sprangøvelser og noen dressurøvelser som er styrketrening. Men det blir lett slik at man ligger mer på teknikktrening enn oppbyggende trening, sier Cecilia.

Steg for steg

Det viktigste prinsippet for trening er at arbeidet må trappes gradvis opp.
En hollandsk undersøkelse tok for seg feltritthester fra ponni til senior på elitenivå. Forskerne gjorde en test av kondisjonen i mars og så på hvem som kom til EM i august.
– De hestene som gjorde det dårligst på den fysiske testen i mars hadde størst risiko for å være skadet og dermed misse EM, forteller Cecilia. – Disse hestene var dårlig grunntrent i mars. Så skulle alt skje fort under noen vårmåneder. Dermed økte rytterne belastningen for fort. Dette er noe ryttere i land som Norge og Sverige må tenke ekstra på, klimaet her kan gjøre at vi kanskje ikke legger ned godt nok grunnlag i dem om vinteren.
Forskning på galopphester understreker budskapet, der sier tallene klart fra om at for rask opptrening gir økt risiko for benbrudd.

Cecilia Lönnell - svensk forsker og veterinær. Doktorgrad i 2012 ved Svenska Lantbruksuniversitetet om hvordan skaderisikoen varierer mellom ulike staller og med ulik trening. Er en av forfatterne bak Svenske Ridsportförbundets guide til ridebaneunderlag. Forfatter av boken Träna hästen för framgång och hållbarhet.

Relaterte artikler