Hva gjør du hvis du mistenker kverke?

Plutselig en dag står du der med en hest som har symptomer på kverke. Hva gjør du da?

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Det første tiltaket er å isolere den hesten som viser symptomer på kverke og andre hester som har hatt direkte kontakt med denne hesten. Du må også isolere hester som har hatt eller kanskje har hatt indirekte kontakt med hesten.

Kontakt veterinæren din og få denne til å undersøke hesten som viser tegn. Mest sannsynlig vil veterinæren ta prøver at hesten din. Disse må undersøkes ved et laboratorium for at man skal kunne slå fast om det er kverke eller ikke.

Følg nøye med på andre hester på stallen og om de viser symptomer. Sjekk temperaturen (minst) to ganger daglig på samtlige hester for å raskt oppdage eventuell temperaturstigning hos noen av dem. Ha nær kontakt med din veterinær, og hold denne oppdatert om situasjonen dersom det skjer endringer.

Ser man symptomer som gir mistanke om kverke, bør man stoppe trafikk ut og inn av stallen av hester. Siden denne sykdommen kan smitte via våre hender, klær, støvler eller redskap, så bør man sette inn hygienetiltak som reduserer risikoen for dette med en gang også - bedre føre var enn etter snar!

Se mer om kverke her

Relaterte artikler