Hun skal forske på rideferdigheter og hestevelferd

«Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest» heter et kommende forskningsprosjekt i regi av Maria Terese Engell (NMBU) og Anna Byström (SLU). Dette prosjektet er et av åtte nye forskningsprosjekter i Norge og Sverige som nå har fått bevilget viktige midler fra Stiftelsen Hästforskning.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / forskning / Maria Terese Engell / Norges Rytterforbund
Åtte nye forskningsprosjekter er bevilget midler fra Stiftelsen Hästforskning - et av dem står veterinær og forsker Maria Terese Engell bak, sammen med sin svenske kollega Anna Byström. (Arkivfoto: NRYF)

Fredag kunne Stiftelsen Hästforskning opplyse om at det bevilges midler for første prosjektår til åtte nye forskningsprosjekter. To av disse er svenske og seks er samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Fem av prosjektene er innen fagfeltet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi og tre er innen samfunnsvitenskap og humanoria.

Fem prosjekter innen fagfeltet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi

I ett prosjekt ønsker forskerne å se på optimale egenskaper for sunne og høyt presterende sportshester. Gjennom ulike typer analyser og modeller vil registrerte beskrevne egenskaper ved unge SWB-hester bli knyttet til helsestatus, livslengde og konkurranseresultater. Målet med prosjektet er å bidra med viktig kunnskap for oppdrettere og avlsorganisasjoner for å fremme bærekraftig hesteproduksjon og god hestevelferd.

I ett prosjekt ønsker forskerne å se på optimale egenskaper for sunne og høyt presterende sportshester - målet er å bidra med viktig kunnskap for oppdrettere og avlsorganisasjoner for å fremme bærekraftig hesteproduksjon og god hestevelferd. (Foto: NRYF)

I et annet prosjekt ønsker forskerne å kartlegge forekomst og risikofaktorer for den alvorlige EHV-1-infeksjonen hos svenske og norske hester. Resultatene fra prosjektet skal hjelpe hestenæringen å iverksette tiltak for å hindre spredning av EHV-1 og håndtere fremtidige utbrudd.

I det tredje prosjektet på VHT-området ønsker forskerne å legge et vitenskapelig grunnlag for å tolke objektiv bevegelsesanalyse ved longering av hester. Gjennom kunnskapen som oppnås i prosjektet kan eieres og treners evne til å oppdage halthet økes og deretter videreføres til veterinærer – noe som gir raskere og sikrere diagnostikk ved halthetsundersøkelser.

Det fjerde prosjektet har som mål å utvikle en ny behandlingsstrategi for sårskader på hestebein, som ofte bruker lang tid på å gro og kan gi komplikasjoner som infeksjoner og hevelser. Den nye behandlingen skal kunne brukes av veterinærer i feltet for å korte ned den til tider svært lange tilhelingsprosessen.

Det fjerde prosjektet har som mål å utvikle en ny behandlingsstrategi for sårskader på hestebein. (Foto: Dyresykehuset Hest NMBU)

Tre prosjekter innen fagfeltet samfunnsvitenskap og humaniora

Innenfor samfunnsvitenskap og humaniora (SH) er det tildelt midler til tre prosjekter. I ett av prosjektene ønsker forskerne å se nærmere på hvordan ferdigheter og egenskaper, som utvikles gjennom hestehåndtering som fritidsinteresse, kan komme til nytte i den enkeltes arbeidsliv. Prosjektet forventes å identifisere fordeler ved hest og ridning for en persons arbeidsferdigheter, og kommunisere verdien av hester og deres bidrag til samfunnet gjennom en attraktiv arbeidsstyrke.

Prosjektet forventes å identifisere fordeler ved hest og ridning for en persons arbeidsferdigheter, og kommunisere verdien av hester og deres bidrag til samfunnet. (Foto: NRYF)

I et annet av prosjektene ønsker forskerne ved bruk av kombinerte forskningsmetoder å bidra med ny kunnskap om, og praktiske tiltak mot, seksuell trakassering og overgrep i svensk og norsk hestesektor. Prosjektet har som mål å utvikle forebyggende og reaktive tiltak for trygghet i idrettsmiljøet.

I det siste innvilgede prosjektet ser forskerne nærmere på hvilken type trening en rytter bør gjøre for å forbedre sin rideteknikk og samspillet med hesten. Resultatene forventes å komme både hest og rytter til gode, gjennom forbedret helse, prestasjon og velferd for både hest og rytter.

Maria Terese Engell skal sammen med Anna Byström i gang med prosjektet "Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest". (Foto: NRYF)

Styrker hestenæringens verdi i samfunnet fra tre ulike sider

-Årets innvilgede prosjekter representerer svært aktuelle fagområder for å styrke hestenæringens verdi i samfunnet fra tre ulike sider; trygt arbeidsmiljø i hestenæringen, verdien av ferdigheter utviklet i et stabilt miljø, og rytterutvikling for bedre kommunikasjon og samspill mellom hest og rytter. Alle årets innvilgede prosjekter blir spennende å følge, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Stiftelsen er fornøyd med å ha kunnet innvilge søknader med stor spredning som forventes å bidra vesentlig til bedre helse og velferd for hester fra flere aspekter. - Årets prosjekter omfatter i stor grad prosjekter for forbedret forebyggende arbeid for økt helse og velferd hos hester, men også forskning på forbedret diagnostikk og behandling av nye helseproblemer, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Årets prosjekter omfatter i stor grad prosjekter for forbedret forebyggende arbeid for økt helse og velferd hos hester, men også forskning på forbedret diagnostikk og behandling av nye helseproblemer, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning. (Foto: NRYF)

De åtte prosjektene

De åtte nye forskningsprosjektene:

  • Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper. (Åsa Gelinder Viklund, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • ”Hästfolk är vana att hugga i”: Arbetsgivares och ryttares syn på färdigheter och egenskaper som utvecklats i ridmiljön (Maria Ek Styvén, Luleå Tekniska Universitet (LTU))
  • EHV-1 i Sverige och Norge (Susanna Sternberg, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Cecilia Wolff, Norwegian Veterinary Institute (NVI))
  • Runt och runt i cirklar – dags att komma framåt med hältdiagnostik vid longering (Emma Persson-Sjödin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Anne Selven Kallerud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
  • Raskere og bedre sårheling ved bruk av autologe hudkomponenter (Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Dylan Gorvey, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge (Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Åse Strandbu, Norges idrottshøgskole (NIH).
  • Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest? (Maria Terese Engell, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Anna Byström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Specialutlysning kallblodig travhäst. Inavelsdepression hos kallblodstravare – kalla sanningar om en het fråga (Susanne Eriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))

I tillegg til de nye forskningsprosjektene bevilges det fortsatt finansiering til 12 pågående prosjekter. Disse kan du se her:

Relaterte artikler