Fag og fakta

Hesten og miljøet – utfordringer og muligheter

Som kuer, svin og andre produksjonsdyr forurenser også hesten, med topphestene i den internasjonale sporten som verstinger når det gjelder karbonavtrykk. Dette er tallmessig er slått fast gjennom det nyutviklede verktøyet «The Carbon Hoofprint». Både nasjonalt og internasjonalt har miljø og bærekraft vært et viktig tema i lengre tid, men arbeidet med dette har blitt intensivert de siste par årene. Forskning og det å utvikle verktøy som gir oss viten og veiledning for den videre veien er viktig.

hest / Norges Rytterforbund
Det pågår et arbeid for miljø og bærekraft innen hestesporten - både internasjonalt og nasjonalt. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Gjennom de to siste årene har European Equestrian Federation (EEF) utviklet tre kjerne-verktøy som vil gjøre EEF og deres medlemsforbund i stand til å sette i gang en endringsprosess: The Green Policy, The Green Code of Conduct og The Carbon Hoofprint of the Professional Horse. * EEFs langsiktige mål er å støtte alle nasjonale forbund i å utvikle deres egne robuste strategier og sikre at hestesporten innen 2026 går mot en standardisert måte å gjennomføre aktiviteter, der miljøhensyn inngår som en selvfølgelig del. Blant FEIs arbeid inngår deres FEI Sustainability Handbook for Event Organisers, som ble lansert i 2014 og som kom i ny, oppdatert form i år.

For å kunne gjøre noe må man vite

Bærekraft er et sentralt element i NRYFs langtidsprosjekt «Morgendagens ryttersport», sammen med hestevelferd og frivillighet. Vi må vite for å kunne gjøre noe, og da er verktøy som for eksempel EEFs «Carbon Hoofprint» viktig både for sporten globalt og for hvordan vi innen et nasjonalt forbund utformer våre strategier. Med verktøy som dette kan vi se på hva hver enkelt kan gjøre for at det skal ha en positiv effekt.
NRYF har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet utarbeidet en digital anleggsveileder for bygging av hesteanlegg. Her følges det økende fokuset på dyrevelferd, miljø og sikkerhet opp – det er viktig at nye anlegg blir gode, fremtidsrettede anlegg, noe som også vil gi driverne en sunn økonomi.
Norges Rytterforbund samarbeider også med Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler om kurset «Bærekraftige rideskoler – et kompetansekurs for økt kvalitet, vekst og lønnsomhet». Norges Rytterforbund er også referansegruppe for et svensk/norsk forskningssamarbeid som involverer Norges Idrettshøyskole, Ridskolan i Strömsholm og flere svenske universiteter: «Riding Schools as Future Learning Centers for an Environmentally Just Equine Sector and Broader Society”.

Norges idrettsforbund lanserte i fjor idrettens nye bærekraftsstrategi. Overordnet mål i bærekraftsstrategien er å bidra til at de nasjonale klima- og miljømål nås, hvilket innebærer at negativ miljøpåvirkning og utslipp reduseres med 55 prosent innen 2030.

hest / Norges Rytterforbund
I NRYFs arbeid med klima og bærekraft inngår det samarbeid med flere, deriblant internasjonale organisasjoner og vår egen nasjonale paraplyorganisasjon Norges Idrettsforbund. (Foto: NRYF)

Gjennom sin bærekraftsstrategi løfter NIF frem initiativ og ressurser som allerede finnes i idretten i tillegg til at de er en åpen plattform for kunnskap om bærekraft for hele idretten. En grønn, digital verktøykasse for idretten, basert en videreutvikling av NIFs miljøhåndbok fra 2017, er rett rundt hjørnet sammen med en sentralbank for kunnskap om klima- og miljøarbeid i idretten. Gjennom NIF er det etablert et miljøfond som støtter både særforbund, idrettslag og kretser – begge deler er både nyttig og aktuelt for våre rideklubber og arrangører.

Fra et steg til neste

Utslipps-kalkulatoren «The Carbon Hoofprint» har blitt til gjennom et forskningssamarbeid mellom EEF og Wageningen University & Research der forskerne har tatt for seg hestesportens klimaavtrykk.

-Hesten er annerledes enn produksjonsdyr, her finner man større variasjon. Vi lagde en «storyline» for sportshesten, med ulike stadier fra reproduksjon til oppvekst og så til trening av konkurransehesten – alle disse stadiene innebærer utslipp, forklarte Iris Huismann fra Wageningen University & Research da EEF i høst arrangerte et webinar for nasjonale forbund. Webinaret handlet om miljøarbeid innen hestesport, med særlig fokus på karbonavtrykk-kalkulatoren. – Miljøavtrykket fra en åring kommer mest i form av møkk, mens en 12 år gammel hest i internasjonal toppsport – ekstremvarianten av sportshest – bidrar i tillegg med svært store utslipp ved at den transporteres mye både på vei og med fly.

hest / fly / Norges Rytterforbund
Den voksne konkurransehesten i internasjonal toppsport drar karbonavtrykket kraftig opp, ved at den transporteres mye både på vei og med fly. (Foto: FEI/Leanjo de Koster)

Hun fortsatte: - Vi ser at spranghester transporteres mer enn dressurhestene, og det er klart at de «vanlige» sportshestene reiser ikke så mye som disse topphestene. Når det gjelder transport spiller også geografien i ulike land en rolle.

Selv små endringer kan påvirke utslippet til den enkelte hest. Iris nevner blant annet det å endre ingredienser i dietten, som å gå over til müesli fra kraftfôr.

Første steg er å få kunnskap om nåværende situasjon. Neste steg er å finne løsninger til å redusere utslipp.

Fokuset på hestevelferd vil følges av fokus på bærekraft

Professor Natalie Waran, leder av FEI Equine Ethics and Wellbeing Commission, var en av deltagerne ved EEFs webinar.

-Enn så lenge går diskusjon og debatt blant hestefolket mer på hestevelferd enn bærekraft, men det vil komme mer fokus på bærekraft, sa Waran. –Hestesporten er i stor grad tradisjonsbasert, og man er ikke alltid så informert om siste forskning og utvikling. Da vi satte i gang ISES (International Society for Equitation Science), så vi at ting ble gjort i ytterkantene, vi har fått satt i gang diskusjoner, men det har nok ikke endret seg så mye.

Hun kommer med et konkret eksempel: - For eksempel det med å klappe hestene etter en fin runde – vi gjør det ennå, selv om vi vet at de liker å bli klødd på manken. Men små skritt kan gjøre en stor forskjell. Hver enkelt kan bidra – «reuse, recycle, reduce». Det handler om være ansvarlig – ta ansvar – og det gjelder all hestesport. Mye henger også sammen når det gjelder velferd og bærekraft. Det er mange fete hester nå; det er et velferdsproblem, men det gir også mer utslipp. Mange av disse fete hestene får for mye protein – det er altså tosidig, både velferd og miljø! Å snu klimaendringene er vanskelig, men vi kan redusere tempoet – vi kan gjøre ting!

hest / Norges Rytterforbund
-Små skritt kan gjøre en stor forskjell. Hver enkelt kan bidra – «reuse, recycle, reduce", sier professor Natalie Waran, leder av FEI Equine Ethics and Wellbeing Commission. (Foto: NRYF)

* The Green Policy oppsummerer EEFs målområder innen miljømessig bærekraft beregnet på aktiviteter innen EEF og deres medlemmer, The Green Code of Conduct inneholder miljømessige mål og prioriteringer for EEF-stevner, for å forbedre den miljømessige og sosiale innvirkning av arrangement og The Carbon Footprint of the Professional Horse (CFH) er en standardisert tilnærming for å regne ut karbonavtrykket til en profesjonell topphest gjennom det brukervennlige verktøyet.

Relaterte artikler