Godt smittevern viktig for å unngå sykdom

Tallene i en fersk dyrehelserapport viser en klar økning i antall påviste kverketilfeller i Norge. Mattilsynet understreker viktigheten av godt smittevern, og anbefaler at vaksinen, som gir kort immunitet, primært gis til hester som reiser mye utenlands.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: Olia Gozh/Pexels.com

I forrige uke presenterte Veterinærinstituttet Dyrehelserapporten 2022. I denne gis en oversikt over antall tilfeller av påvist kverke i perioden 2018-2022. Mens det i 2018, 2019 og 2020 ble påvist henholdsvis 1, 3 og 1 tilfeller, ble det påvist hele 19 i 2021. I 2022 har dette høye tallet hatt en relativt sterk tilbakegang, med ti påviste tilfeller ved ni ulike staller. I 2022 mottok Veterinærinstituttet prøvemateriale fra 41 hestehold hvor det var mistanke om kverke. Dette antallet er omtrent det samme som i 2021.

- Denne oversikten viser en voldsom økning fra 2020 til 2021, men så en reduksjon i 2022. Vi har ikke gjort noen særskilte vurderinger rundt disse tallene, men oppfordrer til godt smittevern for å unngå spredning av sykdommen, spesielt ved innførsel av hest fra utlandet og deltagelse på stevner i inn- og utland, sier Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

Nylig kom det en vaksine mot kverke. Vaksinen Strangvac ble godkjent i Norge i 2021 og tillatt å bruke i landet våren 2022. Denne vaksinen gir en veldig kort immunitet, og Mattilsynet mener at det især er en gruppe hester som det er aktuelt å vurdere vaksine for, nemlig hester som reiser mye ut av landet.

-Vi oppfordrer til å få god veiledning av veterinær i forkant av eventuell vaksinering og anbefaler vaksinen primært til hester som reiser mye utenlands, sier Andersen.

Det er et viktig aspekt ved bruk av vaksine at man ikke dropper gode smittevernrutiner fordi hesten er vaksinert.

- Veterinærinstituttet viser en viss bekymring for at vaksinasjon mot kverke kan bli en falsk trygghet dersom det blir mindre fokus på de smitteforebyggende tiltakene, fastslår Andersen.

Nyttige linker:

https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr/hest/smittevern

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/smitteforebygging-ved-dyreansamlinger-anbefaling-til-dyreholder

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/stevner-utstillinger-arrangorkrav

Relaterte artikler