Fagdag med fokus på hestevelferd

Hvert år inviterer Norges Rytterforbund trenere og alle andre som ønsker å lære mer til fagdag – og i år skjer det 2. desember på Melsom utenfor Tønsberg. Hestekunnskap er hestevelferd – sentrale temaer for årets fagdag er hestens mentale og fysiske helse.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Hest
Foto: NRYF

En sentral oppgave for Norges Rytterforbund er å fremme god hestevelferd basert på kunnskap og erfaring. Dette er slått fast i Rytterpolitisk Dokument 2023-2027, hvilket er det dokument som danner basis for det arbeidet som gjøres for sporten. Denne oppgaven er avgjørende for utvikling av ryttersporten på hestens premisser.

-Det er et økende fokus på velferd rundt dyr og hvordan vi forholder oss til dem. Dette er positivt, for økt fokus gjør det tydelig for oss alle at det er nødvendig at vi kan og vet mer – og at vi blir klar over at det vi lærer oss, det må ha sin forankring i kunnskap forankret gjennom forskning. At vi i alt vi gjør forholder oss til god hestevelferd og relasjonen menneske og hest er helt grunnleggende viktig. Fagdagen for trenere i desember setter et sterkt fokus på dette i år, sier Kirsten Arnesen, utdanningsansvarlig i Norges Rytterforbund.

At vi i alt vi gjør forholder oss til god hestevelferd og relasjonen menneske og hest er helt grunnleggende viktig. Fagdagen for trenere i desember setter et sterkt fokus på dette i år, sier Kirsten Arnesen, utdanningsansvarlig i Norges Rytterforbund. (Foto: NRYF)

Med de fem friheter som utgangspunkt

Hun gleder seg til å ønske foredragsholderne velkommen lørdag 2. januar på Melsom. – Vi får spennende foredragsholdere både fra inn- og utland på besøk. Cecilia Lönell og Malin Axel-Nilsson er begge forskere som har gjort store prosjekter for det svenske Lantbruksuniversitetet.

Under fagdagen skal de snakke om hva som er viktig for god dyrevelferd – hvilke grunnleggende behov som må dekkes. Utgangspunktet er «de fem domener»*. – Forskerne vil ta for seg hestens mentale og fysiske helse, de vil ta opp fôring, fysisk miljø og væremåte og hvordan vi kan forebygge skader, forteller Kirsten.

De svenske forskerne Cecilia Lönell og Malin Axel-Nilsson vil ta opp hva som er viktig for god dyrevelferd – hvilke grunnleggende behov som må dekkes. (Foto: NRYF)

Ressurser på hjemmebane

-Som trener har man et stort ansvar for å formidle god læring, fortsetter Kirsten. Dette gjelder alle områder – og ikke minst treningen av hesten.
– En god sits og et godt samspill med hesten er en forutsetning for at du skal lykkes med din ridning – og det er viktig for god hestevelferd. Feil sits over lang tid vil gå ut over hestens helse, med skjevheter og ubehageligheter. I tillegg så kreves det en god helse hos rytterne også, for å kunne prestere i både hverdagsridning og i konkurranser.

På dette området har vi en stor ressurs på hjemmebane – veterinær og forsker Maria Terese Engell. – Kirsten smiler: - Vi er så heldige at vi får med også Maria Terese Engell under fagdagen. Hennes foredrag har hatt stor suksess i flere land. Hun trener noen av verdens beste ryttere og har tilegnet seg en unik kunnskap om sits og helse gjennom sin utdanning, forskning og erfaringer. Hun vil dele dette med oss – dette er virkelig en flott mulighet til å lære av de beste.

Den norske veterinæren og forskeren Maria Terese Engell vil dele av sin kunnskap rundt sits og helse. (Foto: NRYF)

En annen ressurs vi har på hjemmebane er treneren Peter Flam. – Vi vil avrunde dagen med en av landets fremste sprangtrenere – Peter Flam, forteller Kirsten.

Peter Flam er utdannet i Sverige og har lang fartstid som rytter opp til toppnivå i tillegg til sitt trenerverv. – Han vil gi gode tips om grunntrening basert på hans erfaring gjennom flere tiår.

Sprangtrener Peter Flam vil gi tilhørerne gode tips om grunntrening basert på hans erfaring gjennom flere tiår. (Foto: NRYF)

For våre trenere – og alle andre også

Trenere i Norge i dag har et ønske og behov for faglig påfyll. - Vi håper med denne konferansen at mange vil benytte sjansen til å oppleve gode foredragsholdere med stor fagkunnskap. Det blir mulighet til å delta i gode diskusjoner samt treffe trenerkollegaer som har felles mål, sier Kirsten.

Fagdagen er et av de kompetansetilbud Norges Rytterforbund gir til NRYF-autoriserte trenere og ridelærere utdannet ved Norsk Hestesenter. – Med vår fagdag for trenere vil vi gi trenerne inspirasjon og verktøy i hverdagen, sier Kirsten.

Men fagdagen er ikke begrenset til denne gruppen. Alle som vil kan bli med, uansett om man er rytter, forelder, har en trenerrolle eller er utdannet ved andre institusjoner.
- Fagdag for trenere retter seg til trenerne der ute, men det er også åpent for alle som vil tilegne seg læring. Det blir foredrag med og uten hest, så alt i alt blir det både teori og praksis – det blir rett og slett en god mulighet til å lære seg mer og få mer kompetanse i hverdagen med hest, sier Kirsten og kommer med en oppfordring: - Meld deg på til en hyggelig og lærerik dag på Melsom!

Se her for mer informasjon og påmelding!

NRYF ønsker velkommen til en lærerik fagdag på Melsom 2. desember! (Foto: NRYF)

*De fem domener

En modell som ble tatt frem av David J. Mellor i 1995 for å beskrive hvordan ulike aspekter av dyrehold som påvirker dyrets (her hestens) mentale opplevelse av tilværelsen, dens velferd.

De fem domenene omfatter i korthet:

  • Ernæring (fôr og vann)
  • Fysisk miljø
  • Helse
  • Adferd (Interaksjon med miljøet rundt, andre hester og mennesker)
  • Mental helse

Relaterte artikler