En naturbane hjelper deg med å variere treningen

En naturbane er en anlagt ridevei ute i naturen, med jevnt og sikkert underlag. Med en naturbane utnytter man terrenget for variasjon og også legger inn oppgaver for hesten, for eksempel i form av faste markbommer. Som et ledd i #stopphalthet kampanjen skal det i år deles ut 120 000 kroner til tre rideklubber, øremerket etablering av naturbane.

av
Rebecca Ballestad-Mender
En naturbane hjelper deg med å variere treningen. I år vil Agria Dyreforsikring som et ledd i #stopphalthet kampanjen sammen med NRYF dele ut 120 000 kroner til tre rideklubber som tilskudd til å lage/videreutvikle en naturbane. (Foto: Agria Dyreforsikring)

En naturbane trenger ikke å være komplisert. Har man godkjenning fra skogs- eller tomteeier kan du starte med å fjerne steiner og grove røtter på et område. Legg naturbanen til et sted med tilstrekkelig flatt underlag, og pass på å drenere grunnen med for eksempel bark og sagflis.

120 000 kroner til tre rideklubber

– Det er mange grunner til at halthet oppstår, men en stor del av tilfellene lar seg forebygge gjennom riktig ridning og hestehold. En viktig faktor for å redusere antall halthetstilfeller er å trene hesten på variert underlag og med ulike øvelser. Det er her Agria Naturbane kommer inn i bildet som et viktig verktøy, sier administrerende direktør i Agria Dyreforsikring, Marianne Broholm Einarsen.

Agria Dyreforsikring og Norges Rytterforbund ønsker, som et ledd i #stopphalthet-kampanjen, å inspirere og legge til rette for at flere rideanlegg bruker naturen rundt seg. Derfor vil de dele ut totalt 120 000 kroner fordelt på tre heldige rideklubber, øremerket utvikling av en Agria Naturbane.

Frem til 20. august kan rideklubber tilknyttet NRYF søke om tilskudd til å lage eller videreutvikle en naturbane. Under Kingsland Oslo Horse Show i oktober vil de tre klubbene som får tildelt støtte offentliggjøres.

Se mer om Agria Naturbane på rytter.no

Relaterte artikler