Fag og fakta

Bruker man knust sand eller natursand til ridebaner og hva er forskjellen?

I en ridebane ønsker man ikke en hard bane som vil sende all energi tilbake til hestens bein med en gang den lander. Man vil heller ikke ha en dyp bane der energien fra hesten forsvinner ned i bakken. Man ønsker noe midt imellom.

Hva slags sand bør man bruke i ridebanen? (Foto: NRYF)
av
Ekstern part

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

For å finne den beste sanden for å oppfylle dette, må vi først vite forskjellen på sand.

Felles for både knust sand og natursand er at det er laget av mineraler. Det fins over 5000 forskjellige mineraler i verden og de har alle forskjellig hardhet.

Når en hest på 500 kg lander etter et sprang, er det opp til 2,5 tonn trykk under hoven. To sandkorn som ligger inntil hverandre og er av myke mineraler, vil knuses raskere enn om det er mineraler som er hardere, som for eksempel kvarts.

Resultatet er at sanden i ridebanen knuses raskere med mykere mineraler. Man vil da få en mer pakket og fast bane raskere enn om man bruker hardere mineraler. Dette har noe å si for levetiden på banen.

Men hva er forskjellen på knust sand og natursand?

Fjell som sprenges og knuses til mindre biter blir til slutt knust sand. Natursand derimot kommer fra naturlige avsetninger fra istiden og marine prosesser. Med andre ord så har naturen selv knust fjell over tid.

Natursanden er dermed ferdig avrundet og polert. Alt av myke mineraler rundt sandkornene er også vasket vekk. Knust sand har i motsetning til natursand både skarpe kanter, ru overflate og består ofte av mykere mineraler.

Enkelt fortalt vil knust sand pakke seg fra den legges og bare bli mer pakket med tiden. Natursand vil derimot ikke pakke seg på samme måte og kan sammen med vann gi den egenskapen vi ønsker av en ridebane.

Til sist et viktig innspill. All natursand er ikke egnet. Sandkorn som er runde og har glatt overflate, vil opptre som klinkekuler og gi en dyp og løs bane. Det er også forskjell på kornenes størrelse og sammensetning som bidrar til egnetheten. Skal man ha sand til fiber/filtbaner, kan massene i tillegg ha annen egenskap enn til en tradisjonell sandbane med eventuelt tillegg av flis/gummirasp.

Relaterte artikler