Fag og fakta

Bruk tid på tilvenninger

Ny stall, ny bane, nye sko, ny hest. Spennende for oss – for hesten er det nye forhold som den må gis tid til å venne seg til. -Adapsjon, altså tilvenning, er utrolig viktig for alle individer, fastslår veterinær Lars Moen

-Tilvenning til nye forhold er viktig for alle individer, fastslår sier Lars Moen.
av
Rebecca Ballestad-Mender

- Man må venne hesten til økende belastning, ikke brått trene hardere. Når hesten er skodd om, med endringer i type skoing eller verking, så krever dette tilvenning. Det samme med nytt underlag eller ny treningsmetode. Hvis man ikke gir hesten nok tid her, så vil skader komme. Alt vev i kroppen må få tid til å tilvennes det nye.

Hvor lang tid som er nødvendig er helt individuelt og avhengig av situasjonen.
-Det er vanskelig å gi noen standard, det vil variere med type hest, form, hva det dreier seg om for endring. Man må rådføre seg med trener og veterinær, sier Moen som til daglig er veterinær ved EMPET Hesteklinikk (Romerike Hesteklinikk).

I hverdagen

Trening må planlegges.
-Her er det mange faktorer som spiller inn, som forskjellige perioder i hestens liv, alder, tiden på året. Se på utøvere i andre idretter – de legger opp sin trening ut fra året. Lag dine fokusområder, sammen med trener og resten av teamet rundt deg.
Moen trekker frem fem grunnpilarer i treningen av hest som er viktig: Teknikk/motorikk, bevegelighet, utholdenhet, styrke og hurtighet.
Treningsplanen må gjenspeile arbeid med disse fem grunnpilarene. Det hjelper ikke om man har trent masse på teknikken, hvis ikke utholdenheten, styrken, bevegeligheten og hurtigheten er der åpner man for skader.

Variasjon er viktig

-Variasjon i treningsmetode, hva du trener på samt variasjon i underlaget er svært viktig for god helse hos hesten, fastslår veterinæren.

Restitusjon må også være en del av treningsplanen.

-Hesten må ha tilstrekkelig med restitusjon etter trening og konkurranse. Den må bli klar til neste økt og neste utfordring. Akkurat som med tilvenning, er tiden som trengs her helt individuelt. Det som er viktig er at rytter har god kommunikasjon med de rundt seg i teamet – rådfør deg!

Denne artikkelen har tidligere inngått i artikkel i Hestesport

Relaterte artikler