Fag og fakta

Hva vet du om hestebæsjen?

Avføringen til hesten din sier mye om hvordan hesten din har det. Men den ser ikke lik ut hele året, og hva hesten får av mat vil også påvirke det som kommer ut.

GLAD TARM BETYR GOD HESTEHELSE: Lær deg mer om avføringen til hesten din, så vet du lettere om noe er unormalt (foto: NRYF).
av
Åse-Berit Jamne

De fleste hestemennesker har god kunnskap om avføringen til sin egen hest. Vi ser på konsistens, farge og om det er parasitter i den. Men vet du når du bør tilkalle veterinæren?

Hvordan ser perfekt hestebæsj ut?

- Normalt er hesteavføring tydelig formet i pærer som lett faller fra hverandre. Konsistensen og fargen varierer utifra hva de spiser. Den er ofte løsere og mer grønnlig på sommeren når de går på beite, enn i periodene hvor de spiser grovfôr. Det er også individuelle variasjoner fra hest til hest, forklarer Bjørn Håkon Wormstrand, som er seksjonsleder ved seksjon for hestesjukdommer og ansvarlig for ambulatorisk hestepraksis ved Dyresykehuset Hest på Veterinærhøgskolen, NMBU. Og nettopp det at konsistensen er forskjellige fra hest til hest, gjør at det viktigste er å følge nøye med om det er endringer. - Spesielt om hesten i tillegg viser tegn på sykdom - feber, redusert appetitt, smerte, nedstemthet.

Generelt gjelder det at dess kraftigere symptomer, jo mer haster det med veterinærtilsyn. - Variasjonen er også her stor - fra akutt, sprutende diaré med feber og annen sykdom, til allment frisk hest der man kan ha et planlagt veterinærbesøk.

NORMAL: Tydelig formet i pærer som lett faller fra hverandre (foto: NRYF).

Hvor mye - og hvor ofte bæsjer hesten i døgnet?

Hvor mye avføring er det vanlig at en hest produserer per dagn?

- 25-50 gram avføring per kg kroppsvekt. Dette øker kraftig ved diaré, og det varierer nok også med tanke på grovfôret hesten får.

Hvor mange ganger det vanlig at en hest bæsjer per døgn?

- Det varierer ganske mye. De tallene jeg har funnet, er fra 4 til 13 ganger i løpet av døgnet.

En normal hest tisser og bæsjer til sammen 21-31 kg hver dag - avhengig av hestens størrelse og aktivitet. Hopper og vallaker bæsjer vanligvis åtte til tolv ganger om dagen, mens hingster og føll går oftere på do.

Bjørn Håkon Wormstrand, som er seksjonsleder ved seksjon for hestesjukdommer og ansvarlig for ambulatorisk hestepraksis ved Dyresykehuset Hest på Veterinærhøgskolen, NMBU

Kjenn din hest

Om det skulle være avvik fra det normale - generelt og individuelt - kan det gi indikasjoner om hvordan det står til med fordøyelsessystemet.

- Diaré eller veldig løs avføring som har kommet brått, oppstår på grunn av infeksjon i tarmene. Hvis hesten i tillegg har feber, er dehydrert og/eller nedstemt kan det være alvorlig sykdom. Men hester kan også lett bli løse i magen om de transporteres eller utsettes for annen type stress. Det kan også skje hvis man bytter fôr, og det er sjelden at disse tilstandene er veldig alvorlig, sier Bjørn Håkon og legger til at man derfor også må vurdere. hestens tilstand på andre måter enn å kun vurdere avføringen.

Tegn på forstoppelse

Om det stopper opp i tarmen, har hestene som regel redusert mengde avføring. Om hesten har mindre avføring i boksen eller paddocken enn vanlig, bør du derfor ta det på alvor. Dessuten kan avføringen også være fastere - eller løsere! - enn normalt. Om hesten har kommet såpass langt at den har kolikk, vil den som oftest ha andre symptomer på smerte. Den skraper, ruller seg, kikker seg på buken og har redusert appetitt.

Igjen er det viktig å bruke vurderingen av avføringen som en del av en helhetsvurdering, poengterer Bjørn Håkon. - I tillegg kan man innimellom se parasitter i avføringen. En og annen er ganske normalt for de fleste, men om de er mange og det er andre tegn på en stor mengde parasitter, er dette noe man bør undersøke videre, råder han.

Diaré eller løs mage - hva er forskjellen?

- Det viktigste er at diaré ofte er forbundet med akutt sykdom. Noen ganger går det raskt over av seg selv, mens andre ganger kan det være livstruende. Brått innsettende diaré - som oftest oppstår på grunn av infeksjon i tarmen (enteritt) - er altså en helt annen tilstand enn den mer kroniske tilstanden med løs avføring.

LØS MAGE: Fekal transplantasjon kan være en potensiell løsning om man ikke finner andre årsaker (foto: NRYF).

Hester med løs mage

Tarmen har fått langt større oppmerksomhet i humanmedisin de siste årene, er dette noe som også opptar forskere?

- Det gjøres noe forskning på løs avføring på hester, blant annet om normalflora av bakterier og andre mikrober i tarmen, forteller Bjørn Håkon og legger til at det er vanskelig å uttale seg konkret, ettersom det er mange forskjellige årsaker til løs avføring. Nettopp dét er årsaken til at problematikken.

Parasitter, hypersensitivitetslidelser, unormal tarmflora, fôring og tannhelse er bare noen av grunnene til at dette oppstår. Dermed må man gå bredt ut for å finne en behandling som kan virke.

Han erkjenner at det ikke er uvanlig å ikke finne noen konkret årsak til problemene. Dermed er det også vanskelig å forske på det, siden det er utfordrende å lage undersøkelser som er brede nok og fanger opp alle mulige faktorer.

- Fekal transplantasjon - tilførsel av avføring fra en hest med normal avføring og normal tarmflora - kan gjøres dersom man ikke finner andre årsaker. Det er ganske gode resultater på en del av dem som behandles på denne måten, sier han.

Kan tilgang på grovfôr ha noe å si?

Selv om Bjørn Håkon ikke kjenner til forskning som direkte angår tilgang på grovfôr og sammenheng med konsistens på avføringen fastslår han:

- Jeg kan si at hester er fysiologisk beregnet for å spise små mengder fôr det meste av døgnet. Så fri tilgang på grovfôr eller hyppige tildelinger i løpet av dagen er gunstig. Det vet man fra forskning på magesår og kolikk, i hvert fall sammenlignet med få, og store porsjoner med fôr.

Hva kan hesteeieren gjøre?

KAN LØSE PROBLEMENE: Fri eller hyppigere tilgang kan være en løsning, i tillegg kan man prøve seg litt frem med fôring (foto: NRYF).

Om man har en hest med løs avføring, anbefaler Bjørn Håkon at hesteeieren legger en plan sammen med veterinæren. Da er det også viktig å sette et budsjett for utredningen.

- Ofte kan man utelukke en del problemer ved hjelp av ganske enkle metoder. Det kan være å foreta en tannundersøkelse, analysere en avføringsprøve for å avdekke status på parasitter og la en blodprøve få avdekke eventuelle systemiske sykdommer.

De mer avanserte utredningene som gastroskopi, ultralyd av buken, biopsi av slimhinnen i tarmen, absorpsjonstester og lignende er mer omfattende og gjøres som regel på klinikk. Det medfører høyere kostnader.

Han anbefaler også å prøve seg litt frem med fôring. - Hyppighet og tilgang er én ting, mange har inntrykk av at en del hester med løs avføring fungerer bedre på høy enn ensilage. Jeg har vært borti hester som fungerer bedre på ensilage enn høy, så det er ikke en absolutt regel, avslutter veterinæren.

Den svenske treneren og tidligere landslagsrytteren i sprang Maria Gretzer har fremhevet hvor viktig møkkingen er i forhold til å kjenne sin hest - klikk deg inn og scroll deg nedover her og les hvorfor!

Relaterte artikler