Sunn idrett for unge utøvere!

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Se ressurssiden sunnidrett.no

Hovedmål:

  • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
  • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere.

Målgrupper:

Sunn idretts hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-18 år. I tillegg er det stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

Prioriterte tiltak: