Hestekunnskap og hestevelferd

God hestevelferd står sentralt i alt NRYFs arbeid. Du vil på disse sidene finne informasjon om dette viktige temaet.

Verdifull kunnskap

Et engelsk ordtak sier at “det tar tre generasjoner å bli en god hestekar”. Dette utsagnet forteller oss noe viktig. Ting tar tid, og tålmodighet er en viktig egenskap å ha for deg som rytter. Du skal ha respekt for den kunnskapen erfarne trenere og ridelærere har, og det er viktig at du tar lærdom av den.

Eddie Bull, som dessverre gikk bort i 2007, var aktiv rytter i flere av ryttersportens grener, og en av våre mest erfarne trenere. Han oppnådde en rekke internasjonale plasseringer. Eddie Bull arbeidet som ridelærer og trener i en årrekke og har æren for mange topprytteres solide grunnutdanning. Han var kjent som en ekte idealist og en som alltid arbeidet på hestens premisser i sporten. Hans egne “kjepphester ved sikkerhet og ridning” er således utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring og stor kunnskap.

Eddie Bulls 10 kjepphester

  1. Søk kunnskap om hesters egenart og spesielt om instinkter og reaksjonsmønster.
  2. Søk solid og riktig rideopplæring.
  3. Ikke overvurder egne rideferdigheter.
  4. Ha alltid et våkent øye i samvær med hester, og vis stor respekt under skjøtsel og ridning.
  5. Benytt en hest som er avlet og egnet for ridning, og som passer det ønskede bruksbehovet.
  6. Ta ikke på deg å oppdra en vanskelig hest. Det krever stor dyktighet og lang erfaring og er derfor ikke tilrådelig for de fleste amatører.
  7. Avpass til enhver tid fôringen til bruk og arbeid.
  8. Sitt opp på og stig av hesten på korrekt og forsvarlig måte.
  9. Benytt riktig saltøy av god kvalitet og vedlikehold det jevnlig. Kontroller daglig viktige deler som stigbøyler og bøyleremmer, tøyler, gjord og lignende.
  10. Benytt alltid hjelm og annet godkjent sikkerhetsutstyr