Utdanning

Norges Rytterforbund tilbyr mange ulike kompetansehevende tiltak, og sørger for utdanning av personell til stevner og andre rideaktiviteter. Her kan du se en større oversikt (pfd)

Trenerutdanning

  • Trenerutdanningen arrangeres av NRYF basert på Trenerløypa. Du kan lese mer om fagplaner under hver utdanning. NRYF legger ut invitasjon til kursene i god tid før oppstart. Trener 1 arrangeres årlig å invitasjonen legges ut før jul hvert år. Oppstart er som regel i februar og avsluttes med eksamen før sommeren.

Ridelærerutdanning

  • Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter er unik i Norge, og er en yrkesrettet utdanning. Det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trener ryttere på alle nivåer fra grunnleggende ridning og opp til MB/1.20-nivå. En ridelærer fra NHS kan også planlegge og organisere et ridesenter.

    Ridelærerutdanningen er fagskolegodkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Den kan kombineres med universitets- og høyskoleutdanning ved NMBU på Ås eller ved Høgskolen i Hedmark. Det er også mulig å bygge ridelærerutdanningen inn i en bachelor ved andre høyskoler og universiteter i Norge.

Annen utdanning

  • Hest og Helse arrangerer en rekke kurs som blant annet kvalifiserer til arbeid med barn og ungdom og funksjonshemmende.