Målsetting for rytterpolitisk dokument for perioden 2019-2023

Bedre i bredden

NRYF skal:

  • Tilby medlemmene muligheter for aktivitet ut fra ambisjoner og forutsetninger.
  • Legge til rette for og utnytte mulighetsrommet for aktivitet innenfor barneidrettsbestemmelsene.
  • Arbeide for at økonomi ikke skal begrense aktiviteten for barn og unge.
  • Sikre tilbud til funksjonshemmede.
  • Ha fokus på rekruttering, gjennom målrettede tiltak og aktiviteter.

Bedre på toppen

NRYF skal ha utøvere i flest mulig grener som stabiliserer seg på et godt internasjonalt nivå og deltar på mesterskapsnivå. Derfor skal NRYF:

  • Fortsette profesjonaliseringen av toppidretten gjennom fortsatt nytenking, samt vurdering av nye organisasjonsmodeller for toppidretten.
  • Bedre treningskulturen og videreutvikle vinnerkulturen.
  • Arbeide for at ryttersporten kan kombineres med utdanning.
  • Ta vare på talentene fra aldersbestemt til senior.