Målsetting for rytterpolitisk dokument for perioden 2019-2023

Bedre i bredden

NRYF skal:

Bedre på toppen

NRYF skal ha utøvere i flest mulig grener som stabiliserer seg på et godt internasjonalt nivå og deltar på mesterskapsnivå. Derfor skal NRYF: