Forbundsstyret

Forbundsstyret er NRYFs høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet på ryttertinget. Protokoller fra forbundsstyremøtene finnes på nett fra og med 2011.

I tillegg skal styret:

  • Iverksette ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  • Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
  • Påse at rytterforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte, i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet orgnisasjonsledd. Styret skal videre påse at NRYF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene, og har en forsvarlig økonomistyring.
  • Arbeide med ulike saker, bl.a. sørge for at NRYF utvikler egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer rytterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NRYF er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med visse unntak – se NRYFs lov.

President og visepresident

Tore Sannum

President

90777170tore.sannum@rytter.no

Ingvild Østli

Visepresident

91149594ingvild1988@hotmail.com

Styremedlemmer

Marianne Skille

Styremedlem

93066884marianne.skille@gmail.com

Oskar Solenes

2. Varamedlem

99011213oskar.solenes@himolde.no

Jan-Fredrik Furøy

Styremedlem

95718414jan-fredrik.furoy@sas.no

Ellen Dehn Arvesen

Styremedlem

91102890arvesen@dehn.no

Vilde Dahl Assersen

Ungdomsrepresentant

41476740vilde.foto@hotmail.com

Lillann C. Jebsen

Ansattes representant

91862355lillann.jebsen@rytter.no

Emil Flam

Styremedlem

95898445flam.emil@gmail.com

Randi Margrethe Eidsaa

1. Varamedlem

90756588randi.m.eidsaa@gmail.com