Forbundsstyret

Forbundsstyret er NRYFs høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet på ryttertinget. Protokoller fra forbundsstyremøtene finnes på nett fra og med 2011.

I tillegg skal styret:

President og visepresident

Styremedlemmer