Webinarer for klubb -og kretsstyrer høsten 2022

av
Tine Fossing

Det kan være mye å sette seg inn i når man sitter som leder eller medlem i et styre, enten om det er i klubb eller i krets.
Vi har derfor satt opp webinarer for å gi styret en innsikt i ulike temaer som er viktig for deres organisasjon.

Listen vil bli løpende oppdatert.

For å se listen over webinarer for klubb, se her: klubbdrift

For å se listen over webinarer for krets, se her: rytterkretser

Relaterte artikler