Utdeling av Gjelsten Stipendet 2021

Norges Rytterforbund har i dag sendt ut mail til alle som har søkt om Gjelsten Stipendet i 2021.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk
Arkivbilde Norwegian Horse Festival 2019. Foto: Rebecca Ballestad-Mender // NRYF

Til alle søkere av Gjelsten Stipendet,

Gjelsten Stipendet 2021 vil bli delt ut i Drammen i forbindelse med CSIO3* 19. - 22. august 2021. Selve utdelingen vil bli fredag 20.8. som er den dagen nasjonshoppingen avholdes. Mottakerne av stipendet vil bli oppringt uken før, og senest onsdag 11. august.

Vi ønsker dere en riktig god sommer videre!

Gjelsten Holding AS sin målsetning er, gjennom et strukturert og langsiktig samarbeid med NRYF, å motivere og inspisere både topp og bredde, samt utvikle norsk ryttersport videre. Jeg har håp og tro på at 10 årlige stipend à 100.000 kroner, totalt 100 stipend, vil ha en motiverende og positiv effekt, utover den økonomiske støtten alene. Målet er at motivasjonen det gir ute i klubbene av "å bli sett" gjennom stipendordningen, gir positiv energi til videreutviklingen av Norsk Ryttersport.

Bjørn Rune Gjelsten
Gjelsten Holding AS

Om Gjelsten Stipendet: Gjelsten Holding AS ønsker å bidra totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

  1. GH gir et bidrag til norske rideklubber på NOK 10 mill.
    Bidraget gis med NOK 1 mill. per år over 10 år.
  2. Etter 5 år skal prosjektet evalueres (i år 2024)
    Dette for å se om det har ønsket effekt og etterlever intensjonen.
  3. Det skal fordeles på 10 stipend a NOK 100 000 pr år
    Stipendet skal deles ut hvert år i forbindelse med Norwegian Horse Festival (unntak 2021)

Du kan lese mer om stipendet ved å trykke her.

Relaterte artikler