Ungkusk Samlinger for Kjøring Høst 2021

Sportsutvalget Kjøring inviterer til to Ungkusk samlinger hos Maria Henriksson.

Det er 4 ledige plasser begge helgene.

Tidspunkt:

30-31. oktober

27-28. november

av
Martine Bukier Thorsen
FOTO: BINE JØRGENSEN

STED:
Stall Aalerud

Sankt Mikaelsveg 283

2324 Vang på Hedmark


Hovedfokus ved samlingene blir dressur og presisjon med noe instruksjon rundt maraton.

Målgruppe:
Alle ungdomskusker mellom 12-21 år som har som mål og starte stevner i løpet av sesongen 2022 er velkommen!

Rekrutter over 21 år vil få mulighet ved eventuelle ledige plasser.

Definisjon rekrutt: kusker som ikke tidligere har startet DMP kjørestevner

Ved stor pågang av deltagere vil følgende prioriteringsliste gjelde:

1. Alder innenfor målgruppe.

- Ungdom 12-18 år

- Ungdom 10-20 år (20 år er 21 år neste år...)

- Rekrutter 21-25 år

- Rekrutter 25 år og eldre

2. Realistiske mål om stevnestart i 2022

3. Påmeldingstidspunkt

For å holde god faglig kontakt med alle kuskene i løpet av helgen, er det kun 12. plasser.

Det kan lånes ut vogn til både hest og ponni, gratis.

Kostnader:

Selve treningen subsidieres av Norges Rytterforbund ved Sportsutvalget Kjøring.

Øvrige kostnader dekkes av den enkelte:

• Oppstalling: 250 kr pr. natt - Dagboks 150 kr pr. dag

• Overnatting: 200 kr pr. natt

• Mat: Dette kommer vi tilbake til.

Sportsutvalget forbeholder seg retten til avlysning, eller utsettelse ved eventuelle smittevernsrestriksjoner som utfordrer gjennomføringen av en trygg samling.

Det forutsettes at de som melder seg på kurset har en trygg innkjørt hest, og har med seg støttepersonell som er nødvendig for en trygg gjennomføring av sine aktiviteter.

Ved fult kurs stoppes påmelding.


PÅMELDING OKTOBER HER.
PÅMELDING NOVEMBER HER.

Relaterte artikler