NRYF

Trenerattest obligatorisk innen all norsk idrett

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt at det digitale kurset Trenerattesten blir obligatorisk. Hensikten er at idretten skal by på et mer helhetlig kvalitetstilbud, uavhengig av trener, idrett eller klubb – at man skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir i tillegg treneren et godt utgangspunkt for å lykkes som trener.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Trenerattesten, som ble lansert i mars, er en digital læring som den enkelte kan gjennomføre når som helst og hvor som helst. Den tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til en trener og kommer i tre versjoner, én for trenere i barneidretten, en for trenere i ungdomsidretten og en for voksenidretten.

Ved fullført Trenerattest blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og man får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Trenerattesten gjøres obligatorisk for alle som har trenerverv for å sikre at de som har et ansvar for en idrettsaktivitet tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet.

Trenerattesten har en løsning som gir klubbene en oversikt over egne trenere, inkludert en enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

Se mer om Trenerattesten her

Relaterte artikler