Oslo og Akershus Rytterkrets

TopSpec Cup 2021

av
Oslo og Akershus Rytterkrets

OARK får dessverre ikke avholdt kvalifisering i TopSpec Cup i 2021. Vi har prøvd å finne arrangør, men mangel på teknisk personell har vanskeliggjort dette! Uttaket i år vil derfor gjøres basert på resultater hittil i 2021. Det vil være resultater i klasse LA ponni som gir poeng og det vil være de to beste resultatene som teller (hvis det viser seg at vi får flere ekvipasjer som stiller likt, vil plasseringer i de klassene med flest startende vektlegges høyere).

Statutter finner dere på rytter.no.

Vi ber derfor om at de som er interessert og kvalifisert sender en mail til oark.krets@rytter.no innen 1. september.

Relaterte artikler