NRYF

TKr vil ha begrenset kapasitet i sommerferien

Da nærmer vi oss snart sommerferie og i den forbindelse ønsker vi å informere om at vårt Teknisk komité reglement (TKr) vil ha begrenset kapasitet til å behandle innkommende saker i hele juli måned.

av
Lillann Jebsen

Teknisk Komité reglement (TKr) er NRYF sitt reglementsutvalg. De er delegert myndighet av forbundsstyret og behandler saker vedrørende reglementet som blant annet dispensasjonssøknader, protester, meldinger om reglementsbrudd, samt anke over avgjørelser av protester og andre vedtak fattet av overdommer eller dommer i forbindelse med stevne. Alle henvendelser til TKr skal sendes til NRYF administrasjon på NRYF@rytter.no.

Grunnet sommerferie vil TKr ha begrenset kapasitet til å behandle innkommende saker i hele juli måned.

Relaterte artikler