Tingdokumentene 2023 er publisert

Ryttertinget 2023 nærmer seg, og tingdokumentene er publisert.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Arkivfoto: NRYF


Tingdokumentene er blitt publisert i henhold til loven, og klubber og kretser er blitt orientert om at alle dokumenter ligger ute.

Tingdokumentene finner du her

Ryttertinget 2023:

Dato: 15.-16. april

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm

Ryttertinget 2023 vil også strømmes direkte.


Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, grenutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Ryttertinget er en arena for diskusjon og her bestemmer man strategi, budsjetter, endring i lovverket og andre viktige saker.

Relaterte artikler