Strømstøtteordningen for frivillig sektor

Søknadsfristen vedrørende strømstøtteordningen for tredje kvartal vil slås sammen med søknadsrunden for fjerde kvartal.

av
Rebecca Ballestad-Mender
lys / stall / stallinnredning / hest
Foto: NRYF

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring informerer vedrørende strømstøtteordningen for frivillig sektor at for tredje kvartal vil søknadsrunden bli slått sammen med søknadsrunden for fjerde kvartal. Endelig dato for søknadsfrist er ikke gitt, men direktoratet melder om at de trolig vil åpne søknadsskjemaet i januar 2024.

Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene i frivillig sektor.

Se mer informasjon om strømstøtteordningen her

Klikk deg til forvalters nettsted for å søke på ordningen her

Relaterte artikler