Endring av biosikkerhetsreglene ved FEI-stevner

Fra 1. november innføres det visse endringer i FEIs biosikkerhetsregler. Kravet om daglige temperaturmålinger 10 dager før FEI-stevne endres til krav om 3 dager med temperaturmålinger før stevne.

av
Rebecca Ballestad-Mender

I etterkant av EHV-utbruddet i Europa tidligere i år, har FEI innført en rekke regler for å sørge for god biosikkerhet ved FEI-stevner i Europa. Det har vært påbudt å ta temperaturen to ganger daglig (morgen og kveld) de ti siste dagene før ankomst på stevneplasser i Europa på hester som skal til FEI-stevner. Nå endres dette til at man skal ta temperaturen to ganger daglig de 3 siste dagene før ankomst på stevne.

Temperaturmåling før og under stevne samt egenerklæring

Fra 1. august i år har det vært påbudt å legge målingene inn i FEI HorseApp, der man også fyller ut et obligatorisk Horse Health FEI Self-Certification skjema. I tillegg har kravet vært to daglige temperaturmålinger under stevnet. Det er utøver som har ansvaret for at alle disse pålegg følges opp.

Fra 1. oktober 2021 har det vært et krav om at også de daglige temperaturmålinger som tas på stevneplassen skal føres inn i FEI HorseApp. Teknisk personell fra FEI vil da kunne kontrollere målinger direkte via appen.

Sanksjoner ved manglende etterlevelse

For å utfylle innføringen av obligatorisk bruk av FEI-appen, satte FEI i gang en prøveperiode fra 1. oktober når det gjaldt sanksjoner ved mangelfull etterlevelse av pliktene rytter/hestepasser/ansvarlig person har på dette området. FEI meddeler at etter denne prøveperioden går mott slutten og fra 1. november vil et sanksjonssystem tre i kraft.

Sanksjonene vil kunne være advarsel, bøter, blokkering i FEI-basen og eliminasjon.

Sanksjonene vil gjelde per hest og vil gis av FEI basert på en automatisk digital prosess. Boten vil utstedes på ansvarlig person og kan ikke påklages. Ved brudd på reglene vil enhver person som er linket til hesten i FEI HorseApp (f.eks. eier, hestepasser, trener, utøver) få mail om bruddet. Også hestens nasjonale forbund vil informeres.

Hvis Ground Jury ved en feil ikke eliminerer en hest dersom eliminasjon er en mulig sanksjon, har administrasjonen i FEI rett til å diskvalifisere hesten i etterkant.

FEI kan også, med grunnlag i EHV By-Law 1, pålegge EHV-relevante krav og restriksjoner overfor utøver, hester, teknisk personell fra FEI og arrangør på ethvert tidspunkt, også dersom et FEI-stevne er avsluttet.

Sanksjonene som kan pålegges er som følgende:

1. Ved første brudd: Advarsel

2. Ved andre brudd: Bot på 200 sveitserfranc

3. Ved tredje brudd: Bot på 300 sveitserfranc

I tillegg gjelder:

Ved brudd på By-Law No. 5 (måling av temperatur på stevner): Hesten vil elimineres av Ground Jury. Hesten må forlate stevneplassen. Dersom det ikke er mulig, vil den plasseres i isolat. Hesten vil blokkeres i FEIs database for 10 dager og først frigjøres etter at daglige målinger er gjort og registrert i FEI HorseApp over en periode på 10 dager.

Ved brudd på By-Law No. 10 (måling av temperatur i forkant av stevner): Hesten kan konkurrere ved pågående stevne, men blir blokkert i FEIs database i 10 dager for fremtidige stevner og frigjøres først etter at daglige målinger er gjort og registrert i FEI HorseApp over en periode på 10 dager.

Ved brudd på By-Law No. 10 (utfylling av egenerklæring): Hesten tillates inn på stevnet, men vil bli blokkert i FEIs database i 10 dager i forhold til kommende stevner. Den frigjøres etter 10 dager med temperaturmålinger som registreres i FEI HorseApp.

4. Ved fjerde eller flere brudd: Bot på 400 sveitserfranc. Hesten blokkeres i FEIs database.

I tillegg gjelder:

Ved brudd på By-Law No. 5 (måling av temperatur på stevner): Hesten vil elimineres av Ground Jury. Hesten må forlate stevneplassen. Dersom det ikke er mulig, vil den plasseres i isolat. Hesten vil blokkeres i FEIs database i 1 måned og først frigjøres etter at daglige målinger er gjort og registrert i FEI HorseApp over en periode på 10 dager. Utøveren vil rapporteres til FEIs administrasjon for mulige ytterligere sanksjoner.

Ved brudd på By-Law No. 10 (måling av temperatur i forkant av stevner): Hesten vil ikke tillates å komme inn på stevneplassen. Hesten vil blokkeres i en måned i FEIs database for fremtidige stevner og frigjøres først når en oppdatert egenerklæring fremvises.

Ved brudd på By-Law No. 10 (utfylling av egenerklæring): Hesten vil ikke tillates å komme inn på stevneplassen, ved medlem av Ground Jury. Hesten vil blokkeres i en måned i FEIs database og frigjøres først når en oppdatert egenerklæring fremvises.

5. Falsk registrering av temperaturmålinger:

Ved brudd på By-Law No. 5 (måling av temperatur på stevner): Hesten vil elimineres og må forlate stevneplassen. Er det ikke mulig å forlate stevneplassen, vil den plasseres i isolat. Utøveren vil rapporteres til FEIs administrasjon for mulige ytterligere sanksjoner.

Ved brudd på By-Law No. 10 (måling av temperatur i forkant av stevner): Utøveren vil rapporteres til FEIs administrasjon for mulige ytterligere sanksjoner.

Sanksjonene som implementeres 1. oktober er foreslått å innføres som permanente tiltak i 2022 FEI Veterinary Regulations.

Nyttige lenker:

Les mer om regler og sanksjoner her

All informasjon om FEI HorseApp og hvordan du kan bruke den finner du her

Ved FEIs EHV-1 hub finner du all EHV-1 informasjon, herunder By-Laws og sanksjoner

Relaterte artikler