Støtteordninger for arrangører Kjørestevner 2021

Sportsutvalget Kjøring ønsker å tilby arrangører flere ulike støtteordninger ved gjennomføring av Kjørestevner i 2021 for å stimulere flere kjørestevner og forhåpentligvis nye arrangører.

av
Martine Bukier Thorsen


Støtteordning for ekstra dommer:

Hensikten er at også de små stevnene skal ha mer enn en dommer tilstede. Til fordel for overdommer, arrangør og deltaker. Stevner med mindre enn 20 påmeldte deltakere, kan i etterkant av stevnet søke om inntil kr 2000 mot dokumenterte utgifter i støtte til ekstra dommer.

Støtteordning for stevner med rene ungdomsklasser:

Hensikten er å ha klasser kun for aldersbestemte grupper. Klassene må utlyses i stevneinvitasjonen, og skal i ingen tilfeller slåes sammen med andre klasser. Det skal premieres ihht KR1,og om det er 2 eller færre deltakere skal 1.premie uansett deles ut. Valgfritt om man vil dele opp i children/junior/ungkusk eller ha en samlet. Valgfritt klassenivå. (ikke krav til ungdomsprogram i dressur) Kr 500 i støtte pr klasse kan søkes mot innsending av resultatliste.

Stevneveiledning:

Gjelder faktisk arbeid med stevner.

Stevneveileder skal være i tillegg til alt annet personell og dugnadsinnsats. Skal bistå/veilede/lære opp, ikke være stevneansvarlig.

Arrangør er ansvarlig for å bistå med reise, overnatting og mat, på lik linje med annet teknisk personell. Stevneveileder honoreres av SU-K med kr 300 pr stevnedag. Arrangør kan søke SU-k om støtte til dokumenterte utgifter, inntil kr 2000 pr stevne. Interesserte arrangører kontakter SU-K for kontakt med veileder. (Veileder trenger ikke nødvendigvis være medlem i SU-K).

Alle ordninger vil revideres årlig.


Relaterte artikler