Støtteordningen for høye strømpriser bør omfatte klubber med egne anlegg

I et brev til Kultur- og undervisningsdepartementet og Finansdepartementet i dag ber Norges idrettsforbund om at idrettslag som eier egne anlegg skal komme inn under støtteordningen for høye strømpriser. – Dette vil være viktig for flere rideklubber, sier generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Støtteordningen som regjeringen la frem 11. desember har til hensikt å hjelpe husholdninger med å betale strømregningene for desember og kommende måneder. Idretten og annen frivillighet er imidlertid ikke omfattet av denne ordningen.

Det er mange idrettslag rundt om i landet som eier idretts- og nærmiljøanlegg, som klubbhus, kunstisanlegg, innendørsanlegg, fotballbaner med undervarme og lignende.

-De høye strømprisene har gitt mange idrettslag, som lever av frivillighet, store ubudsjetterte kostnader. Idrettslagene har svært få muligheter til å skaffe ekstra inntekter for å dekke disse kostnadene, sier idrettspresident Berit Kjøll på idrettsforbundet.no.

-Noen lag kan tære på oppsparte midler i en kortere periode, men for mange lag vil de økte kostnadene måtte hentes inn gjennom økte medlemskontingenter og treningsavgifter, noe som betyr at det vil bli dyrere å være med i idretten. Dette er en utvikling verken Norges idrettsforbund, idrettslagene eller myndighetene ønsker, sier Kjøll.

At mange klubber eier eget anlegg gjelder også i høy grad ryttersporten. Det kan for eksempel være staller, ridehaller, opplyste utebaner og lokaler i tilknytning til disse.

-Vi er glade for at NIF tar dette på vegne av idretten, de høye strømprisene vil kunne være en stor utfordring for flere av våre klubber. Det kan også være noe begrenset hva man har mulighet til å gjøre av besparende tiltak i for eksempel en stall. Det er svært viktig for sporten at utøverne ikke møter på et høyere kostnadsnivå som følge av disse store uforutsette utgiftene som dagens strømpriser innebærer. Vi vil følge opp dette fra vår side og gjøre hva vi kan for å påvirke at det utarbeides løsninger som er til sportens beste, sier Beate.

Se NIFs brev her

Brev med forespørsel om støtte for høye strømpriser

Tilsvarende brev er sendt Olje- og energidepartementet

Relaterte artikler