Støtteordning for bruk av KBA, KDA og KDDA

Det er ønskelig at aspiranter får mer praksis og erfaring ved å følge en høyere autorisert banebygger eller dommer på stevner.

av
Lillann Jebsen

Igjennom spørreundersøkelsen som ble gjennomført i februar ble det ytret et ønske om en fadderordning for teknisk personell. I den forbindelse introduserer TKK en støtteordning som en start på dette.

Stevnearrangører kan med denne støtteordningen få dekket honoraret (500 kr per dag) til en aspirant ved å søke til TKK i etterkant av stevnet. Med denne støtten håper vi at arrangører vil engasjere flere aspiranter til de større stevnene slik at de kan få verdifull kompetanse ved å praktisere under en mer erfaren dommer/banebygger som må være grad 1 eller høyere. Målet er å gi våre aspiranter en enda bedre faglig bakgrunn så de kan dømme/bygge mer presist, føle seg trygge i rollen og ha verktøyene til å takle vanskelige avgjørelser på stevner. Det er ikke meningen at den erfarne dommeren/banebyggeren skal ha noe undervisningsopplegg, men de må sørge for at aspiranten blir inkludert i dømming, diskusjoner og får veiledning.

Klubbene må selv ta kontakt med aktuelle aspiranter hvis de ønsker å benytte seg av ordningen, men vi oppfordrer også aspiranter til å ta kontakt med klubber som arrangerer.

Ordningen vil revideres årlig og ved stor pågang vil DMP stevner bli prioritert.

Relaterte artikler

  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...