Støtte til pilotprosjekter for mangfold og inkludering

Som en del av krafttaket for mangfold i norsk idrett utlyser Norges Idrettsforbund over 12 millioner til pilotprosjekter. NIF søker etter gode prosjekter som gir ny innsikt, viktige erfaringer og gode samarbeid til mangfoldsarbeidet i idretten. Første frist er 1. september 2022.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Formålet til ordningen er å gi økonomisk støtte til lokale, regionale og nasjonale prosjekter som har som mål å øke mangfoldet og bidra til større inkludering i norsk idrett, gjennom samarbeid og nyskaping på krafttakets fire prioriterte områder. Målet er at det gjennom prosjektene skal opparbeides kunnskap som skal styrke arbeidet for inkludering, og gi innsikt i hva som er effektive tiltak for å oppnå et bedre mangfold i idretten.

Det vil gis prioritet til prosjekter som viser et potensial for å utvikle ny kunnskap, forbedret praksis og/eller nye erfaringer for inkludering og mot ekskludering. Prosjekter som fremmer samarbeid og er på tvers av idretter og organisasjonsledd vil også gis en prioritet.

Krafttaket for mangfold er en satsning som skal ta utgangspunkt i et bredt mangfoldsperspektiv, og prioriterer følgende fire områder:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Prosjekter kan være på alt fra 50 000 kroner til 1,2 millioner, og vare fra 6 måneder til 2 år. Les mer på hvert av punktene under for å lære mer om hvem som kan få støtte, hva du kan søke om og hvordan du søker. Du finner også informasjon om hvilke type prosjekter som vil prioriteres når søknader velges ut og hva som er formelle krav til søknaden.

Har dere en god idé og lyst til å søke?
Det viktigste du kan gjøre er å lese retningslinjene til støtteordningen. De finner du her.

Retningslinjene gir god informasjon om hva du kan søke om og hvordan du søker. Du finner også informasjon om hvilke type prosjekter som vil prioriteres når søknader velges ut og hva som er formelle krav til søknaden. Alle søknader skal leveres gjennom søknadsskjema i krafttakets egen portal (kommer i august).

Relaterte artikler