NRYF

Startbegrensninger i klassene

Det er svært viktig at reglementet for antall starter for hesten overholdes. Det er rytteren, eller ansvarlig person (for hesten) hvis rytteren er under 18 år, sitt ansvar at maksimalt antall starter ikke overskrides.

av
Are Hvaal Garnaas

Se utdrag fra KR 1 nedenfor. Se også Tillegg 3.4 for ytterligere utdypning.

§ 145 – 2. Startbegrensning i klassene – start utenfor konkurranse a) Samme hest kan starte maksimalt tre ganger pr dag. I sprang og dressur kan samme hest starte inntil to ganger med ulike ryttere i samme klasse lavere enn LC. Fra og med LC kan samme hest ikke starte mer enn én gang i hver klasse, med visse unntak i voltige, kjøring og klubbklasser, se grenreglementene og Tillegg 3.4.

Relaterte artikler