Sportsutvalg feltritt (SU-F) søker nye medlemmer

Har du interesse og kompetanse innen feltritt og ønsker å gjøre en ekstra innsats for feltrittsporten som nytt medlem i SU-F? Da ønsker vi å høre fra deg.

Frist for å melde interesse er 15. mai.

av
Turid Løken

SU-F trenger å styrke utvalget med 1-2 nye medlemmer som skal inngå i dagens team så snart som mulig.

Sportsutvalg feltritt (SU-F) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av grenen, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. For nærmere beskrivelse av SU-F sine arbeidsoppgaver vises til mandatet.

Vi søker etter medlemmer som har god kjennskap til feltritt på nasjonalt nivå. Søker bør være energisk og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og gode IT-ferdigheter. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse, relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt ved oppnevning.

Sportsutvalget har jevnlige møter, der flesteparten gjennomføres digitalt. Noen fysiske møter gjennom året og deltakelse på grenkonferanse må påregnes.

Du melder din interesse ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner HER

Frist for å melde interesse er 15. mai.

Relaterte artikler