Søk på Gjelsten Stipendet nå

Det er nå åpnet for søknadsprosess til Gjelsten Stipendet for 2023. Søknadsfrist er 21. august 2023.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Det er primært klubber tilknyttet Norges Rytterforbund som kan motta Gjelsten Stipendet, men unntaksvis kan også lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten motta stipendet.

Gjelsten Stipendet

Gjelsten Holding AS er en av hovedpartnerne til Norges Rytterforbundt (NRYF) og har et langsiktig samarbeid som varer fra 2020-2029.

Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie. Dette er verdier som også utgjør fundamentet for Gjelsten Holding konsernet.

Gjelsten Holding AS ønsker i samarbeid med Norges Rytterforbund å motivere og inspirere både topp og bredde i norsk ryttersport til å sette seg nye mål for å utvikle norsk ryttersport videre. Gjelsten Holding ønsker å bidra til at norske rideklubber styrkes. Gjelsten Holding har grunnleggende tro på at man er avhengig av en god bredde for å kunne utvikle toppidretten, samt at toppidretten er en motivsjonsfaktor for rekruttering til sporten.

Gjelsten Holding bidrar gjennom «Gjelsten Stipendet» totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har hatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

Målet er at motivasjonen det gir «å bli sett» gjennom stipendordningen gir ny positiv energi til videreutvikling av norsk ryttersport.

Statutter

  1. Alle klubber tilknyttet NRYF kan søke stipend, uavhengig av størrelse og aktivitetsnivå.
    Primært klubber i NRYF kan motta «Gjelsten Stipendet», dog unntak lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten.
  2. Tiltakene/prosjektene skal som prinsipp ha varig verdi. Fortrinnsvis ikke enkelttiltak.
  3. Tiltakene/prosjektene kan være relatert til anlegg, arrangement, etc.
  4. Tiltakene/prosjektene skal ha som hensikt å øke interessen for, og styrke norsk ryttersport.
  5. Det forutsettes at alle som mottar «Gjelsten Stipendet», følger NRYF etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

Søknadsprosessen 2023

Det skal, i tråd med statuttene, deles ut 10 stipend á 100.000 kroner i 2023. Søknadsfrist er 21. august 2023.

Søknadsskjema finner du her

I søknadsskjema vil du bli bedt om å fylle inn:
Informasjon om søkerorganisasjonen og personen som søker
Kort om tiltaket det søkes til (hva stipendet skal brukes til)
Hvorfor tiltaket/prosjektet bør gjennomføres (målsetting/effekt)
Hva som er egenkapitalen (hva bidrar klubben/organisasjonen med selv)
Om det er søkt/planlagt søkt tippemidler
Det er mulighet for å laste opp bilder/skisser

Relaterte artikler