Nyheter

Søk om studieplass på Ridelærer 3

Har du lyst til å gå Ridelærer 3? Norsk Hestesenter har noe ledig kapasitet i vårsemesteret 2022, og du kan nå søke om opptak. Det er mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

av
Ekstern part

Denne artikkelen er delt på rytter.no med tillatelse fra nhest.no. For eventuelle oppdateringer, se originalartikkelen her.

NHS er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning, og det er stor etterspørsel etter kompetente ridelærere over hele landet. Ridelærerutdanningen er en yrkesrettet utdanning, og det legges stor vekt på egne rideferdigheter. Målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MA/1,30-nivå. En ridelærer fra NHS vet også hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter.

Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer 1, Ridelærer 2 og Ridelærer 3. Les mer om ridelærerstudiet.

Ridelærer 3

Ridelærer 3 gir 30 studiepoeng, og inneholder følgende fag: dressurridning, sprangridning, ridelære, remonte, instruksjon, pedagogikk og økonomi, administrasjon og entreprenørskap. Norsk Hestesenter har også et samarbeid med Cadre Noir, og det vil bli studietur til Frankrike i løpet av semesteret.

Ridelærer 3 starter opp onsdag 5. januar 2022 og avsluttes i begynnelsen av juni samme år.

For å bli tatt opp på studiet må du oppfylle ett av følgende krav:

  • Fullført og bestått Ridelærer 2 ved Norsk Hestesenter eller ved en tilsvarende skole i EEN-samarbeidet.
  • Realkompetanse som tilsvarer utdanningen.

Realkompetanse

Realkompetanse vil for Ridelærer 3 være minst fem års relevant arbeidserfaring (kontinuerlig undervisning) og rideferdigheter tilsvarende nivå LA-MB i dressur, 1,20 i sprang og lette klasser i feltritt. Det vil også være relevant med utdanning av hester og ryttere, kurs, konkurranseresultater etc.

Realkompetansen fylles inn i søknadsskjemaet. Aktuelle kandidater må kunne bekrefte kompetansen og oppgi referanser. De vil også bli bedt om å sende inn video av dressur- og sprangridning. Kandidater som oppfyller kriteriene blir innkalt til rangeringsprøve den 4. desember.

Søk om opptak

Søknaden sendes elektronisk innen 12. november.

Spørsmål om studiet eller søknadsprosessen rettes til undervisningsinspektør Evija E. Lie på evija.lie@nhest.no

Relaterte artikler