Sluttrapport «Trygg rytterglede for alle»: Dette arbeidet har ingen sluttdato!

I disse dager er det to år siden «Trygg rytterglede for alle» ble presentert, utvalgsrapporten som omhandler håndtering og forebygging av seksuell trakassering og overgrep i ryttersporten. Sluttrapporten viser at de fleste av de 30 tiltakene som ble foreslått er gjennomført eller igangsatt. For de tiltak som ikke er gjennomført, er nesten alle avhengig av at Norges idrettsforbund utarbeider fellesidrettslige løsninger.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

-Det aller viktigste er å hindre at seksuell trakassering og overgrep skjer, derfor er det forebyggende arbeidet helt sentralt, sier generalsekretær i Norges Rytterforbund Beate Heieren Hundhammer. – Samtidig må man ha gode rutiner for håndtering av saker dersom det allikevel skulle skje.

- Dette er ikke et arbeid som har noen sluttdato, fortsetter generalsekretæren. - Selv om vi nå har levert en sluttrapport på oppfølging av «Trygg rytterglede for alle», så er forebygging og håndtering av uønskede hendelser en kontinuerlig oppgave og det videre arbeidet med dette temaet er integrert i ordinær drift og arbeid. Derfor har det også vært viktig for oss å få på plass gode rutiner, særlig i forhold til det forebyggende arbeidet og kunnskap om temaet. Selv om vi kan krysse av for «gjennomført» for mange av tiltakene, gjøres ikke det videre arbeidet av seg selv, og alle i sporten har et ansvar for at ryttersporten skal være et trygt og godt sted å være alle.

President i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, sier at forbundsstyret er fornøyd med oppfølgingen av «Trygg rytterglede for alle».
- Da rapporten ble lansert sa jeg at vi må vi øke kunnskapen, endre holdningene og bedre håndteringen av seksuell trakassering og overgrep i idretten for å stoppe overgriperne. Det er nå jobbet systematisk med å tilpasse og implementere de foreslåtte tiltakene, og nå hviler det et stort ansvar på oss alle, i alle organisasjonsledd, at vi følger opp dette i praksis. Forbundsstyret kommer til å følge dette arbeidet tett, ingenting er viktigere enn alle skal oppleve trygg rytterglede. Ryttersporten har, i likhet med resten av idretten, nulltoleranse for enhver form for diskriminering, trakassering eller overgrep.

Rideklubbene er helt avgjørende i arbeidet for en trygg ryttersport. Som et av flere særforbund har Norges Rytterforbund i samarbeid med Redd Barna utviklet kurset «Trygg på trening.» Dette er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben tryggere for barn.

– Dette er et godt verktøy for klubbene, sier generalsekretæren. - Det er tilpasset ryttersporten, kan holdes av klubbene selv og tar kun to timer å gjennomføre, men foreløpig er det få klubber som har gjennomført kurset eller meldt interesse. Dette kommer vi til å følge opp tettere, og vi ser det som obligatorisk at alle rideklubber gjennomfører dette kurset med jevnlig mellomrom, avslutter Hundhammer.

Her kan du lese sluttrapporten som beskriver status på alle tiltakene per desember 2022.

Relaterte artikler