NRYF

Situasjonen i Ukraina

-Det som skjer nå i Ukraina er forferdelig, og vi har den dypeste sympati med det ukrainske folk og også det ukrainske rytterforbundet og dets medlemmer, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund. – Vi tar avstand til angrepet mot Ukraina og følger de internasjonale organisasjonene i håndteringen av situasjonen.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Norges Rytterforbund har fått flere henvendelser om hvordan forbundet håndterer situasjonen som følge av det russiske angrepet på Ukraina.

- Vi støtter oppunder de uttalelser som Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Norges idrettsforbund har kommet med, fortsetter presidenten. - For oss er det en selvfølge at vi ikke skal ha noen idrettslig relasjon til Russland eller Hviterussland slik situasjonen er nå, og vi kommer ikke til å melde noen ryttere til stevner disse stedene. Det Europeiske rytterforbundet (EEF) har vært tydelig på at det ikke skal være noen stevner i disse landene, og Norges Rytterforbund, i likhet med EEF og flere andre nasjonale rytterforbund er i kontakt med det internasjonale rytterforbundet FEI og forventer at de tar denne avgjørelsen innen kort tid, sier presidenten.

Norges idrettsforbund vedtok lørdag en uttalelse vedrørende situasjonen i Ukraina, og Norges Rytterforbund som et av landets 55 særforbund stiller seg bak denne.

Les uttalelse fra Norges idrettsforbund her

Relaterte artikler