Samtykkeskjema til dopingkontroll for mindreårige må leveres innen 1. oktober

For å kunne teste topputøvere under 18 år, er Antidoping Norge avhengig av samtykke fra foresatte. Et signert samtykkeskjema må leveres innen 1. oktober for alle utøvere mellom 13 og 18 år som er på landslag, satsingsgrupper, landslagssamlinger og som representerer Norge internasjonalt. Manglende innlevering innen fristen vil bety at utøveren ikke kan delta i idrettsaktivitet på toppnivå.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Den internasjonale antidopingorganisasjonen WADA krever at alle nasjonale topputøvere skal være underlagt Antidopingreglene og dermed kunne dopingtestes. Norsk lov krever imidlertid samtykke fra foresatte til dopingkontroll av mindreårige. WADA stiller som krav for at en nasjon skal være «compliant» at alle nasjonale topputøvere skal kunne dopingtestes. De norske reglene om foreldresamtykke for mindreårige blir derfor utfordrende i forhold til Norges status som «compliant». Hvis en nasjon ikke anses som «compliant», vil det kunne få følger for nasjonens mulighet til å delta i internasjonale mesterskap.

Samtykkeskjema fra Antidoping Norge

Denne situasjonen har medført et behov for regulering i forhold til mindreårige utøvere, og det innføres derfor en ny forskrift om samtykke fra foresatte. Antidoping Norge har utformet dette samtykkeskjemaet. Forskriften som innebærer at dette må signeres, trer i kraft 1. oktober.

Fra iverksettelse av forskriften MÅ mindreårige topputøvere ha samtykke til dopingtesting fra sine foresatte for at de skal kunne delta i idrettsaktivitet på toppnivå nasjonalt eller internasjonalt. Det vil ikke bli mulig å melde til internasjonale stevner uten signert samtykke.

Manglende samtykke kan medføre sanksjoner.

Disse omfattes av krav om samtykke

De som omfattes av dette kravet og som må signere og levere samtykke innen 1. oktober er alle utøvere mellom 13 og 18 år på landslag, satsingsgrupper, landslagssamlinger og som representerer Norge internasjonalt.

For utøvere som kommer inn i disse gruppene etter 1. oktober, vil disse måtte levere inn samtykkeskjema løpende.

De i alderstrinnet 13 til 18 år som har kvalifisert seg til Kingsland Oslo Horse Show gjennom cuper, må også sende inn samtykkeskjema idet de skal delta på et nasjonalt Elitestevne.

Varigheten på samtykket

Skjemaet trenger kun å bli fylt ut en gang for hver enkelt utøver og er gyldig til utøver er 18 eller det trekkes tilbake av foresatte.

Skjemaet oppbevares i henhold til GDPR og inntil utøver fyller 18. Når utøver fyller 18 år, vil skjemaene bli slettet.

Samtykkeskjema finner du her

Du finner samtykkeskjema her

Signert samtykkeskjema sendes til samtykke@antidoping.no OG til Norges Rytterforbund ingrid@rytter.no

Forskrift om innhenting av samtykke

Relaterte artikler