Samordnet rapportering

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall fra foregående år til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk
Foto: Norges Rytterforbund

Dette skal rapporteres:

  1. Medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  4. Signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  5. Registrere søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  6. Registrere barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder valgkomité og leder av kontrollutvalg

Nye endringer for 2022:

Samordnet rapportering 2022 kommer med en del viktige endringer som påvirker idrettslagene. Les mer om disse endringene her.

Relaterte artikler