NRYF

Reviderte forbuds og karenstidsbestemmelser hest

Listen er oppdatert i samarbeid med de skandinaviske landene gjennom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Comittee). Ny liste for forbuds- og karenstidsbestemmelser hest trer i kraft fra og med 1.mars 2023.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

De viktigste endringene er som følger

 • DMSO (dimetylsulfoksid) er et kjemikalium som ikke er godkjent som legemiddel til dyr i noe europeisk land.
  Fra og med 01.03.23 vil administrering av DMSO intravenøst, intraartikulært, intrasynovialt, subkutant, intramuskulært eller peroralt bli forbudt.
  Forbud mot bruk av DMSO som et legemiddel til hest innføres som følge av ny veterinærforordning, EU 2019/6, artikkel 112, om valg av legemidler til dyr.
  DMSO tilsatt som hjelpesubstans i legemidler med markedsføringstillatelse til hest eller andre arter er unntatt forbudet. Spesifikke tilbakeholdelsestider, karenstider og internasjonale grenseverdier vil da gjelde.

Karenstider på enkelte utvortes produkter, fôr og kosttilskudd

Det innføres 96 timers karenstid på følgende:

 • Boswellia
 • Gurkemeie (herunder turmeric/kurkumin)
 • MSM (metylsulfonylmetan)
 • Tamarind
 • Omeprazol – det presiseres at karenstiden på 96 timer kun gjelder for omeprazol gitt peroralt. Injeksjonspreparater med omeprazol har atskillig lenger eliminasjonstid, og anbefales derfor ikke benyttet til løpshest.

  For øvrig er alle reelle endringer i listen markert i rødt, herunder nye preparater som er markedsført til hest og vesentlige tekstkorrigeringer. Mindre korreksjoner av ordlyd er ikke markert.

Oppdatert forbuds- og karenstidsliste finner du under "hestevelferd og antidoping" på denne linken

Relaterte artikler