Reglementsendringer konkurransereglement feltritt (KR V) for 2022

Høsten er tiden for gjennomgang av NRYFs konkurransereglement og ryttere, trenere, arrangører, teknisk personell og andre som interesserer seg for feltrittsporten, inviteres nå til å sende inn sine innspill/forslag til endringer.

av
Turid Løken

Forslag til reglementsendringer KR V sendes inn ved å fylle ut dette skjemaet (trykk på linken). Sportsutvalg feltritt (SU-F) har ansvaret for å sammenfatte eventuelle endringer i konkurransereglementet i feltritt (KR V) og vil, på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement (TKr) for behandling. Forslagsstiller blir anonymisert.

Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til SU-Fs leder, Sissel Røinås, vennride@gmail.com

Frist for innsending av forslag: 12. september

Relaterte artikler