Feltritt

Reglementsendringer 2023

Reglementet er oppdatert og nytt reglement er gyldig fra 06 mars 2023. Noen av de viktigste endringene finner du kortfattet her.

av
Ingvild Lillefjære

Det er viktig at alle utøvere, teknisk personell, arrangører og støtteapparat kjenner reglementet og får med seg de endringer som er gjort.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelt eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.


  • §524. 3 Startmetode

b) Starten skal skje fra innrammet startboks ca 5 x 5 m som er helt åpen i startretningen. Den skal ha en åpning i en eller begge av sidene hvor ekvipasjen skal entre startboksen. Det skal benyttes solid materiale, ikke plastbånd, tau el.

c) Ekvipasjen kan bevege seg fritt i startområdet, men starten skal foregå fra startboksen. Hesten må ikke stå absolutt stille, men ekvipasjen skal ikke ha noen fordeler av "flying start". En medhjelper kan leie hesten inn i startboksen og holde den til startsignal er gitt. Når startsignal er gitt, er det ikke lenger tillatt å hjelpe ekvipasjen.

  • §543 Sprangbanebygger

- for NM individuelt er kravet minst SBI

  • §561 Resultatberegning

Resultatet regner i prinsippet ut som vanlig dressur

Dette medfører at det kan brukes halve karakterer i alle klasser.


  • §577 Hinder

4. g) vannpassering skal merkes med rødt og hvitt flagg ved inngang til vannhinderet (vannkanten)

4. l) Samtlige hinder som har en firkantet front skal ha en tydelig, fast marklinje.

6. Samtlige hinder på konkurransebanen og oppvarmingsbanen skal væære forsvarlig festet

  • §598 Besiktning

Besiktningen utføres av besiktningskommisjonen. Se også §550

a) Første besiktning gjennomføres før dressurprøven

b) Dersom sprangprøven gjennomføres som siste delprøve, skal det også gjennomføres en andre besiktning før denne.

Besiktning Lag-NM

Besiktningen gjennomføres før terrengprøven

Følgende paragrafer fjernes:

  • §541 1d) Samme TD kan ikke godkjenne flere enn 6 klasser og 3 ulike terrengbanetraséer per stevne.
  • § 541 6. Ingen kan være TD på samme stevneplass ved flere enn 3 påfølgende stevner
  • § 547 4. Hovslager skal kunne tilkalles ved behov

I tillegg er det gjort mindre endringer i hindertabell i tillegg 3 vedrørende antall og mål på smale hinder.

Relaterte artikler