Reglement: Etterpåmeldingsavgift tatt inn i KR I

Nå er etterpåmeldingsavgift per hest tatt inn KR I. Dette betyr at stevnearrangører må legge til produktet før påmelding overføres til Equipe.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

En av årets endringer i KR I er at etterpåmeldingsavgift per hest er tatt inn i reglementet, jfr KR § 155, pkt. 2, litra c og pkt. 3, litra a. Denne avgiften er på kroner 100.
Det er opprettet et eget produkt for etterpåmeldingsavgift, men arrangør må selv legge inn prisen, på lik linje som arrangør gjør med de andre produktene de har på et stevne (strøm, høy osv.)
Arrangøren må legge til produktet før påmeldingene overføres til Equipe.

Relaterte artikler