NRYF

Regjeringens gjenåpningsplan

Som følge av at hestesporten er en ikke-kontaktidrett, har hestesporten i langt større grad enn de fleste andre idretter kunnet utøves tilnærmet normalt en god stund nå. De lettelser som regjeringen la frem for breddeidretten i dag ut fra sin gjenåpningsplan er dermed ikke så aktuelle for hestesporten.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Regjeringen kom i dag med informasjon om gjenåpningsplanen. Den usikkerhet som Delta-varianten medfører samt økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen utsetter trinn 4 i gjenåpningsplanen. Regjeringen innfører likevel noen endringer i trinn 3 som har positiv betydning for breddeidretten for voksne innen kontaktidretter.

Det gjenstår fremdeles noen lettelser når det gjelder publikumsrestriksjoner ved gjennomføring av idrettsarrangement. I midten av august vil det gjøres en ny vurdering av om situasjonen tilsier iverksettelse av trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan.

-Selv om vi i hestesporten er heldige og kan utøve vår sport ikke så langt unna normalt, er det viktig å ikke glemme at pandemien fremdeles er her. Vi må alle samme fortsette med våre gode rutiner når det gjelder smittevern og følge de smittevernregler som gjelder, sier generalsekretær i Norges Rytterforbund, Beate Heieren Hundhammer.

Relaterte artikler