Registrering av resultater og kvalifisering i NRYFstevne

Vi minner om at rytter selv må legge inn resultater fra nasjonale stevner i utlandet i NRYFstevne. Rytter er også ansvarlig for at man er kvalifisert til klassen man melder i henhold til KRV.

av
Ingvild Lillefjære
Foto: NRYF

Vi opplever for tiden utfordringer knyttet til kvalifiseringssjekken på NRYFstevne, og ryttere kan dessverre ikke stole fullt og helt på at denne er riktig. Vi ber derfor alle om å sette seg grundig inn i kvalifiseringsreglene (KRV, §522), og minner om at man selv er ansvarlig for å være kvalifisert til klassen man ønsker å ri.

Resultater fra nasjonale stevner i utlandet blir ikke registrert automatisk i NRYFstevne, dette må rytteren gjøre selv. Dette er spesielt viktig dersom man er avhengig av disse resulatene for å ha oppnådd kvalifikasjon, eller om man ønsker å bli vurdert for deltagelse i mesterskap eller internasjonale stevner. Veiledning for hvordan disse resultatene skal legges inn kan du finne HER.

Relaterte artikler