Kjøring

Praktisk bruk av NRYFstevne for Kjøresporten

INFOMØTE SETTES OPP FOR INTERESSERTE, ta kontakt med Elin Hilling på mail. ehilling76@gmail.com

av
Martine Bukier Thorsen

Nå som nryfstevne er oppe og går, må også kjøresporten passe på å få registrert sine resultater for hvert stevne. Dette er krav i KR1.

Så alle kjørestevner for 2021 SKAL legges inn i nryfstevne, enten underveis i stevnet, eller rett etterpå.

Selve resultatregistreringen er veldig enkel!

Men det forutsetter at man har all korrekt info i masterlisten, slik at ekvipasjene dukker opp i riktige klasser.

Fra tidligere er vi vant til å plukke ut påmeldingsinfoen, og så bearbeide stevnet videre i Horsepro-stevne eller på excel-ark som vi har måttet gjøre de siste årene.

Nå må vi tenke nytt!

Nryfstevne inneholder en betalingsmodul og regnskapsmodul også, som er gull verdt. Men dette må også brukes korrekt.

Viktige punkt:

-Kuskene må melde på riktig kusk, riktig hest, riktig klasse!

-Alle manuelle endringer gjøres i Masterliste på nryfstevne.no

-Alle endringer i Masterlist påvirker stevneøkonomien og handlekurven til hver enkelt utøver. Tilgodebeløp utbetales, skyldige beløp innkreves. Så har man tatt imot betalinger utenom systemet må man passe på!

-Man kan legge til nye produkter underveis! F.eks kuskemiddag, flis, boks, osv.

(Til høsten starter jobben med å få registrert resultater fra april 2018 til desember 2020)

Relaterte artikler